انتخاب سوال جویان موفق آزمون های استخدامی

دانلود سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (خوشه ۲۵۱۳)

نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (مجموعه کامل به همراه پاسخنامه)

شما داوطلبان محترم می توانید سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش را از بخش نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش که تیم تاپ سوال برای موفقیت هرچه بیشتر داوطلبان تدارک دیده را دریافت نمایید و یکی از کاملترین منبع مطالعاتی با تمامی مواد امتحانی بخش های عمومی و تخصصی را وارد برنامه مطالعاتی خود کرده و خود را به مرز بالایی از آمادگی رسانده و مسیر استخدام خود همواتر نمایید.

اطمینان داشته باشید کامل ترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش را برای شما دبیران آینده تدارک دیده ایم که می توانید با مطالعه جزئیات این مجموعه کامل از انتهای مطلب آن را دریافت و با مطالعه آن خود را برای این آزمون آماده نمایید.

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش در تاپ سوال

مجموعه کامل سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش تاپ سوال حاوی تمام مواد تخصصی از جمله شیمی آلی ۱ ، ۲ و ۳ و طیف سنجی – شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی – مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک ، الکتریسیته ، مغناطیس ، حرکت نوسانی ، امواج نور و حرارت) – زیست سلولی و ملکولی ، فیزیولوژی جانوری و گیاهی که همگی این سوالات با بالا ترین کیفیت و تعداد برای شما عزیزان تهیه شده تا نیاز شما داوطلبان را در تهیه منابع خوب مرتفع ساخته باشیم.

مواد امتحانی بخش عمومی آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش عبارتند از زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

آنچه در مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش مشاهده خواهید کرد :

۱- مجموعه تخصصی سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (خوشه ۲۵۱۳) :

۱۸۰ عدد سوال شیمی آلی ۱ مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۴۰ عدد سوال شیمی آلی ۲ مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۴۰ عدد سوال شیمی آلی ۳ مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۳۸۰ عدد سوال طیف سنجی مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۳۵ عدد سوال شیمی تجزیه ۱ مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۱۹۰ عدد سوال شیمی تجزیه ۲ مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۷۵ عدد سوال شیمی تجزیه دستگاهی مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۲۰ عدد سوال مکانیک مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲۰۰ عدد سوال الکتریسیته مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۳۰۵ عدد سوال مغناطیس مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۶۰ عدد سوال حرکت نوسانی و امواج مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۸۰ عدد سوال نور مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۸۰ عدد سوال حرارت مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۶۵ عدد سوال زیست سلولی و مولکولی مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۸۴۰ عدد سوال فیزیولوژی جانوری و گیاهی مختص آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه

۲- مجموعه عمومی سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (خوشه ۲۵۱۳) :

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۲۰۰ عدد) به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۳۲۵ عدد) به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۳۱۵ عدد) به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۳۲۵ عدد) به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۴۵۰ عدد) همراه پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش(۲۰۰ عدد)  به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی ویژه آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش (۳۴۰ عدد) به همراه پاسخ نامه

۳ – سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش (مشترک بین خوشه های دبیری) :

نمونه سوالات استخدامی تعلیم و تربیت اسلامی مربوط به آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ۲۰۰ عدد به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی تکنولوژی آموزش مربوط به آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ۱۹۵ عدد به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی مربوط به آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ۲۰۰ عدد به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی سنجش و ارزیابی مربوط به آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ۲۰۰ عدد به همراه پاسخ نامه

نمونه سوالات استخدامی فنون تدریس مربوط به آزمون استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش ۲۰۰ عدد به همراه پاسخ نامه

۴ – دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش به همراه پاسخ نامه :

۶۰ عدد سوال عمومی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش سال ۸۴ به همراه پاسخ نامه

۶۰ عدد سوال عمومی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش سال ۸۶ به همراه پاسخ نامه

۱۰۰ عدد سوال عمومی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش سال ۸۹ به همراه پاسخ نامه

جهت آشنایی با سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ، سوالات اولین و دومین آزمون استخدامی فراگیر را که در خرداد و اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گردید به همراه پاسخنامه در مجموعه قرار داده ایم که عنوان مواد عمومی این آزمون ها در بخش معرفی مواد آزمون اعلام شده است.

تاپ سوال همیشه سعی کرده کاملترین مجموعه سوالات استخدامی را برای داوطلبان عزیز ارائه نماید تا با استفاده از این مجموعه نمونه سوالات گامی باند و محکم در جهت قبولی و استخدام ازمون مربوط به خود بردارند که در این قسمت از سایت یکی از این کاملترین مجموعه نمونه سوالات یعنی سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش قابل دریافت می باشد که آزمون های استخدامی آموزش پرورش همیشه با استقبال زیاد داوطلبان در اکثر خوشه های شغلی روربرو بوده است و ما با بررسی تمامی سایت های مشابه سعی در تولید کاملترین و مفید ترین مجموعه ممکن را داشته ایم که امیدواریم مورد عنایت و استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش گامی بلند بردارید

تمامی سوالات این مجموعه ارزشمند به همراه پاسخنامه

مناسب ترین گزینه برای منبع مطالعاتی آزمون استخدامی دبیری علوم تجربی

59,000 ریال – خرید و دانلود

نکات مصاحبه و گزینش استخدامی

در این بخش قصد داریم کمکی به داوطلبان جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه و گزینش های استخدامی داشته باشیم برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
ای-نماد

منابع آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 1396

منابع آزمون استخدامی وزارت نیرو 96
برای مشاهده منابع تخصصی آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو که توسط سازمان سنجش در سال 96 برگزار خواهد شد می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.
تاریخ برگزاری آزمون : 1396/2/22

مهم ترین نمونه سوالات استخدامی