سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (خوشه ۱۳۲)

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی به همراه پاسخ نامه

تاپ سوال بعنوان یکی از معتبرترین وب سایت ها که در حوزه آزمون های استخدامی فعالیت می کند در این بخش از سایت جهت استفاده داوطلبان علاقمند به شغل کارشناس امور اداری مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی کشور با کد خوشه ۱۳۲ را تدارک دیده که بسیار کامل و مناسب می باشد و شغل کارشناس امور اداری از شغل های پر طرفدار در بین داوطلبان دستگاههای اجرایی می باشد و تهیه یک منبع مطالعاتی کامل جهت آماده نمودن خود و ارتقاء دانش و سطح علمی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و می توانید با انجام این کار مسیر استخدام خود را هموار نمایید مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی که برایتان تهیه کرده ایم تمامی موارد مربوط به بخش های عمومی و تخصصی آزمون را در خود گنجانده تا اینکه شما سروران با در دست داشتن آن از هر منبع مطالعاتی دیگر بی نیاز گردید.

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی را تجربه نمایید

مواد امتحانی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (خوشه ۱۳۲) :

  • مواد امتحانی بخش عمومی آزمون کارشناس امور اداری : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی
  • مواد امتحانی بخش تخصصی آزمون کارشناس امور اداری : تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها ، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ، تئوری های مدیریت دولتی ، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیه دروس عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی با ضریب یک محاسبه و اعمال خواهند شد.

آنچه در مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی مشاهده خواهید کرد :

بسته تخصصی سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (خوشه ۱۳۲) :

۱۰ عدد سوال تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها مختص آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مختص آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال تئوری های مدیریت دولتی مختص آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری مختص آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه

بسته عمومی سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (خوشه ۱۳۲) :

این نمونه سوالات عمومی دستگاههای اجرایی کشور که با تعداد بالا برایتان تدارک دیده ایم را حتما مطالعه نمایید که از سوالات مهم و پر تکرار آزمون ها می باشند.

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۲۵۰ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۳۳۰ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۱۹۰ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۲۰۰ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۲۷۰ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۳۲۵ سوال به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات هوش و توانمندی های عمومی ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی (۳۲۵ سوال به همراه پاسخ نامه)

دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور :

این دفترچه مربوط می شود به اولین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور شغل کارشناس امور اداری با کد ۱۳۲ که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گردید که در کل ۱۱۵ سوال به همراه پاسخ نامه می باشد و در مجموعه قرار داده شده است و حاوی دروس زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی است.

دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور :

دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در اسفند ماه سال ۹۴ بر گزار شده و بعنوان آزمون دوم فراگیر دولتی شناخته می شود هم با ۱۰۲ عدد سوال از موارد عمومی ذکر شده به همراه پاسخنامه در این مجموعه ارزشمند قرار گرفته است.

همانطور که ملاحضه می فرمایید کاملترین مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی را جهت مطالعه شما داوطلبان را تهیه نموده ایم که تمام مواد امتحانی مورد نیاز این آزمون را به همراه دارد و ویژگی های با کیفیت و خوانا بودن در این مجموعه منحصر بفرد لحاظ شده و امیدواریم با دریافت و قرار دادن آن جزو برنامه مطالعاتی خود ، آمادگی را به مرز حداکثری رسانده و خروجی این سعی و تلاش موفقیت و استخدام باشد.

گام بلند و محکم با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی

نکات مصاحبه و گزینش استخدامی

نکات مصاحبه و گزینش استخدامی
در این بخش قصد داریم کمکی به داوطلبان جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه و گزینش های استخدامی داشته باشیم برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.