انتخاب سوال جویان موفق آزمون های استخدامی
کانال تلگرام تاپ سوال : اطلاع از آخرین اخبار های استخدامی ، سوالات استخدامی و طرح های تخفیفی در کانال تلگرام ...عضویت در کانال

منابع تخصصی آزمون استخدامی وزارت نیرو | کلیه خوشه ها

کد رشته شغلی نام رشته شغلی مواد آزمون نمونه سوالات
۲۶۱۸ کارشناس امور اداری  تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها – مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی – ملیه و بودجه ریزی دولتی سوالات استخدامی کارشناس امور اداری وزارت نیرو
۲۶۱۹ کارشناس حقوقی حقوق مدنی (به استثنای اشخاص ، خانواده ، ارث و وصیت) – حقوق تجارت – حقوق اداری – حقوق کار – آیین دادرسی مدنی – آیین دادرسی کیفری – حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) سوالات استخدامی کارشناس حقوقی وزارت نیرو
۲۶۲۰ کارشناس مالی اصول حسابداری – حسابداری مالی – حسابداری دولتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – قانون محاسبات عمومی سوالات استخدامی کارشناس مالی وزارت نیرو
۲۶۲۱ کارشناس برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژیک – مبانی سازمان و مدیریت – آمار کاربردی – اقتصاد خرد و کلان – تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی وزارت نیرو
۲۶۲۲ کارشناس آمار مفاهیم و روشهای آماری – احتمال و کاربرد آن – رگرسیون – روش های نمونه گیری سوالات استخدامی کارشناس آمار وزارت نیرو
۲۶۲۳ کارشناس بازرگانی مبانی سازمان و مدیریت – مدیریت بازاریابی – مدیریت مالی – آمار کاربردی – اقتصاد خرد و کلان سوالات استخدامی کارشناس بازرگانی وزارت نیرو
۲۶۲۴ کارشناس بررسی های اقتصادی اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – آمار و اقتصادسنجی – مسائل اقتصاد ایران – مدیریت مالی – زبان تخصصی سوالات استخدامی کارشناس بررسی های اقتصادی وزارت نیرو
۲۶۲۵ کارشناس انبار و تدارکات تئوری سازمان و مدیریت – سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع – مدیریت مالی – مدیریت بازاریابی – حسابداری بهای تمام شده سوالات استخدامی کارشناس انبار و تدارکات وزارت نیرو
۲۶۲۶ کارشناس روابط عمومی اصول روابط عمومی – مبانی ارتباطات جمعی – مبانی سازمان و مدیریت – آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی وزارت نیرو
۲۶۲۷ کارشناس آموزش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – ارزشیابی آموزشی – تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ، منابع انسانی ، اصول مدیریت) – روش تحقیق و آمار سوالات استخدامی کارشناس آموزش وزارت نیرو
۲۶۲۸ کارشناس بیمه  اصول بیمه های بازرگانی – حقوق ، قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی – بیمه های اموال (آتش سوزی ـ اتومبیل ـ مهندسی ـ باربری) – بیمه های اشخاص (عمر ـ حوادث ـ درمان تکمیلی) – بیمه های مسئولیت مدنی – بیمه های اتکایی و مدیریت ریسک سوالات استخدامی کارشناس بیمه وزارت نیرو
۲۶۲۹ کارشناس تربیت بدنی  فیزیولوژی ورزش – سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی – آناتومی حرکتی سوالات استخدامی کارشناس تربیت بدنی وزارت نیرو
۲۶۳۰ کارشناس حراست  حقوق اساسی و اداری – اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی – مبانی سازمان و مدیریت – مبانی حفاظت سوالات استخدامی کارشناس حراست وزارت نیرو
۲۶۳۱ کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  اصول مدیریت بحران – مبانی پدافند غیرعامل – اصول و مبانی ایمنی – مدیریت ریسک – مدیریت حریق سوالات استخدامی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
۲۶۳۲ کارشناس ایمنی و حفاظت کار  اصول ایمنی – بهداشت محیط کار – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – مدیریت ایمنی و ریسک سوالات استخدامی کارشناس ایمنی و حفاظت کار وزارت نیرو
۲۶۳۳ کارشناس خدمات مشترکین  اصول و مبانی سازمان و مدیریت – آمار کاربردی – روانشناسی عمومی – اصول حسابداری – اصول و مبانی روابط بینِ فردی سوالات استخدامی کارشناس خدمات مشترکین وزارت نیرو
۲۶۳۴ کارشناس GIS  فتوگرامتری – ژئودزی – سیستم اطلاعات جغرافیایی – کاربرد سنجش از دور سوالات استخدامی کارشناس GIS وزارت نیرو
۲۶۳۵ کارشناس نرم افزار  مهندسی نرم افزار – زبان های برنامه نویسی – طراحی الگوریتم و ساختمان داده ها – شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه – پایگاه داده ها سوالات استخدامی کارشناس نرم افزار وزارت نیرو
۲۶۳۶ کارشناس IT (ویژه بخش حراست)  مهندسی نرم افزار – زبان های برنامه نویسی – طراحی الگوریتم و ساختمان داده ها – شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه – پایگاه داده ها سوالات استخدامی کارشناس IT وزارت نیرو
۲۶۳۷ کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات  طراحی الگوریتم و سازمان داده ها – زبان های برنامه نویسی – پایگاه داده ها – سیستم های عامل – شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی کارشناس فناوری اطلاعات وزارت نیرو
۲۶۳۸ کارشناس کنترل پروژه  برنامه ریزی و زمان بندی پروژه – مدیریت و تحلیل ریسک – استانداردهای مدیریت پروژه – اقتصاد مهندسی سوالات استخدامی کارشناس کنترل پروژه وزارت نیرو
۲۶۳۹ مهندس برق ـ قدرت  مدارهای الکتریکی I و II ـ ماشین های الکتریکی I و II – تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی I (بررسی I) – الکترومغناطیس سوالات استخدامی مهندسی برق قدرت وزارت نیرو
۲۶۴۰ مهندس برق ـ الکترونیک  مدارهای الکتریکی I و II – الکترونیک I و II – سیستم های دیجیتال – الکترومغناطیس سوالات استخدامی مهندسی برق الکترونیک وزارت نیرو
۲۶۴۱ مهندس برق ـ مخابرات  مدارهای الکتریکی I و II ـ الکترومغناطیس – سیگنال ها و سیستم ها – مخابرات I و II سوالات استخدامی مهندسی برق مخابرات وزارت نیرو
۲۶۴۲ مهندس مکانیک  استاتیک ، مقاومت مصالح و طراحی اجزای مکانیکی – ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال حرارت – دینامیک و ارتعاشات سوالات استخدامی مهندسی مکانیک وزارت نیرو
۲۶۴۳ مهندس ساختمان  مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه) – مکانیک خاک و پی – مکانیک سیالات و هیدرولیک – طراحی سازه های فولادی و بتنی – روش های اجرای ساختمان سوالات استخدامی مهندسی ساختمان وزارت نیرو
۲۶۴۴ مهندس عمران  مکانیک سیالات و هیدرولیک – تصفیه آب و فاضلاب – سازه های آبی – شبکه های آب و فاضلاب سوالات استخدامی مهندسی عمران وزارت نیرو
۲۶۴۵ مهندس نقشه برداری  نقشه برداری – فتوگرامتری – ژئودزی سوالات استخدامی مهندسی نقشه برداری وزارت نیرو
۲۶۴۶ کارشناس منابع آب  زمین شناسی – آب های زیرزمینی – مدیریت و مهندسی منابع آب – هیدرولوژی – سیستم های انتقال آب سوالات استخدامی کارشناس منابع آب وزارت نیرو
۲۶۴۷ کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضلاب  شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب – طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب – فرایندهای فیزیک و شیمیایی آب و فاضلاب – کاربرد موتور تلمبه در تأسیسات آب و فاضلاب – بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب و فاضلاب سوالات استخدامی کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضلاب وزارت نیرو
۲۵۴۸ کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب  شیمی آب و فاضلاب – میکروبیولوژی آب و فاضلاب – ایمنی و بهداشت آزمایشگاه – فرایندهای فیزیک و شیمیایی آب و فاضلاب سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب وزارت نیرو
۲۶۴۹ کارشناس سیستم ها  تحلیل سیستم ها و سیستم های اطلاعاتی مدیریت – تحقیق در عملیات ۱ ، ۲ و ۳ – اصول مدیریت و سازمان – آمار و احتمال مهندسی سوالات استخدامی کارشناس سیستم ها وزارت نیرو
۲۶۵۰ کمک کارشناس اداری  مبانی سازمان و مدیریت – اصول حسابداری – مالیه و بودجه ریزی دولتی – قانون مدیریت خدمات کشوری – قانون محاسبات عمومی سوالات استخدامی کمک کارشناس اداری وزارت نیرو
۲۶۵۰ کمک کارشناس مالی  مبانی سازمان و مدیریت – اصول حسابداری – مالیه و بودجه ریزی دولتی – قانون مدیریت خدمات کشوری – قانون محاسبات عمومی سوالات استخدامی کمک کارشناس مالی وزارت نیرو
۲۶۵۱ کمک کارشناس تدارکات  مبانی و اصول مدیریت – سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع – مدیریت بازاریابی – اقتصاد خرد و کلان – اصول حسابداری سوالات استخدامی کمک کارشناس تدارکات وزارت نیرو
۲۶۵۲ مسئول حراست  حقوق اساسی – حقوق اداری – اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی – مبانی سازمان و مدیریت – مبانی حفاظت سوالات استخدامی مسئول حراست وزارت نیرو
۲۶۵۳ تکنسین برق  اصول تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی – مدارهای الکتریکی – مبانی ماشین های الکتریکی – الکترونیک صنعتی – سیستم توزیع انرژی الکتریکی سوالات استخدامی تکنسین برق وزارت نیرو
۲۶۵۴ مسئول خدمات مشترکین  مبانی مدیریت – آمار کاربردی – مبانی روانشناسی – مبانی جامعه شناسی سوالات استخدامی مسئول خدمات مشترکین نیرو
۲۶۵۵ تکنسین نقشه برداری  نقشه برداری (تئوری و عملیات) – ژئودزی – فتوگرامتری سوالات استخدامی تکنسین نقشه برداری وزارت نیرو
۲۶۵۶ تکنسین کامپیوتر  سیستم های عامل – برنامه نویسی کامپیوتر – پایگاه داده ها – معماری کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری سوالات استخدامی تکنسین کامپیوتر وزارت نیرو
کانال تلگرام تاپ سوال : اطلاع از آخرین اخبار های استخدامی ، سوالات استخدامی و طرح های تخفیفی در کانال تلگرام ...عضویت در کانال

نکات مصاحبه و گزینش استخدامی

در این بخش قصد داریم کمکی به داوطلبان جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه و گزینش های استخدامی داشته باشیم برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
ای-نماد

منابع آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 1396

منابع آزمون استخدامی وزارت نیرو 96
برای مشاهده منابع تخصصی آزمون استخدامی شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو که توسط سازمان سنجش در سال 96 برگزار خواهد شد می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.
تاریخ برگزاری آزمون : 1396/2/22

مهم ترین نمونه سوالات استخدامی