۱۳۹۵/۰۹/۰۲

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان
دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مجموعه بسیار کامل برای شما داوطلبان)

در این بخش از سایت برای شما عزیزان مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تدارک دیده ایم که برای آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بسیار مناسب می باشد برای هریک از گرایشهای این رشته پر طرفدار مجموعه سوالاتی را تهیه کرده ایم که می توان گفت کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بین وب سایت ها می باشد چون این مجموعه سوالات تهیه شده توسط تاپ سوال در بردارنده تمام دروس عمومی و تخصصی آزمون اعلام شده می باشد که امیدواریم با دریافت سوالات گرایش خودتان بتوانید با موفقیت آزمون را پشت سر بگذارید و پیشهاد می کنیم که چنین مجموعه سوالات کامل را از دست ندهید و با دریافتش نیازهای خود را در تهیه منابع مطالعاتی مرتفع سازید.

مجموعه بسیار کامل سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می فرمائید

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق قدرت (مجموعه کامل تخصصی)

مواد امتحانی تخصصی گرایشهای رشته مهندسی برق برای آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان :

گرایش الکترونیک یا تکنولوژی الکترونیک : مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲ – سیستم های کنترل خطی – الکترومغناطیس – تجزیه و تحلیل سیستم ها

گرایش قدرت یا تکنولوژی قدرت : مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ – سیستم های کنترل خطی – الکترومغناطیس – بررسی سیستم های قدرت

گرایش کنترل یا تکنولوژی کنترل : مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲ – ماشین های الکتریکی – سیستم های کنترل خطی – تجزیه و تحلیل سیستم ها

مواد امتحانی عمومی گرایشهای رشته مهندسی برق برای آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان :

زبان انگلیسی ، آشنایی با مهارت های رایانه ای ICDL و اطلاعات عمومی و توانایی ذهنی ، تحلیلی و ادراکی

محتویات مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (کامل ترین مجموعه) :

بخش عمومی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مشترک همه گرایشها) :

نمونه سوالات زبان انگلیسی مربوط به آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (۳۳۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات آشنایی با مهارت های رایانه ای ICDL مربوط به آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (۴۲۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات اطلاعات عمومی مربوط به آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (۳۳۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات توانایی ذهنی ، تحلیلی و ادراکی مربوط به آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (۳۴۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

بخش تخصصی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (گرایش الکترونیک یا تکنولوژی الکترونیک) :

۱۰۸ عدد سوال مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۳۲ عدد سوال الکترونیک ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۸ عدد سوال سیستم های کنترل خطی ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۰ عدد سوال الکترومغناطیس ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۵ عدد سوال تجزیه و تحلیل سیستم ها ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

بخش تخصصی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (گرایش قدرت یا تکنولوژی قدرت) :

۱۰۸ عدد سوال مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۳۲ عدد سوال ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۸ عدد سوال سیستم های کنترل خطی ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۰ عدد سوال الکترومغناطیس ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۵ عدد سوال بررسی سیستم های قدرت ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

بخش تخصصی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان (گرایش کنترل یا تکنولوژی کنترل) :

۱۰۸ عدد سوال مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۳۲ عدد سوال الکترونیک ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۳۲ عدد سوال ماشین های الکتریکی ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۸ عدد سوال سیستم های کنترل خطی ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

۱۲۵ عدد سوال تجزیه و تحلیل سیستم ها ویژه آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان با پاسخنامه کاملا تشریحی

با تهیه چنین مجموعه سوالات که هر کدام از این گرایشها مواد امتحانی عمومی و تخصصی آنها در مجموعه قرار گرفته خواستیم کامل ترین منبع مطالعاتی برای شرکت در آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در اختیارتان بگذاریم مطمئن باشید مطالعه این سوالات حتما در قبولی آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان تاثیر گذار خواهد بود و باعث بهبود دانش و توان علمی شما سروران جهت شرکت در آزمون می شود.

کیفیت کار اعتبار ماست هر کدام از شما داوطلبان آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از رشته مهندسی برق می توانید مجموعه سوالات مربوط به گرایش خود را از قسمت زیر مشخص و اقدام به دریافت نمایید.

کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت فولاد مبارکه اصفهان را با تاپ سوال تجربه کنید

تمام سوالات تخصصی هر گرایش رشته مهندسی برق دارای پاسخنامه کاملا تشریحی می باشد

این مجموعه ها برای دیگر آزمونهای استخدامی مربوط به رشته مهندسی برق بسیار مناسب می باشند

خرید و دانلود

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دیگر بسته های آموزشی