2020/09/30

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان (آزمون سال ۱۴۰۰)

در بخش آزمون های استخدامی شرکت ها، به آزمون های استخدامی ذوب آهن اصفهان می پردازیم که برای داوطلبان رشته های تخصصی آن کاملترین مجموعه سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان تهیه و تنظیم شده است. شرکت ذوب آهن اصفهان در سال ۱۴۰۰ در چند رشته تخصصی آزمون برگزار می نماید تا نیروی انسانی مورد نیاز خود را پذیرش نماید. این پذیرش همراه با آزمون عمومی و تخصصی می باشد و برای منابع مطالعاتی داوطلبان آن مجموعه هایی طبق منابع آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان در نظر گرفته شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.

داوطلبانی که جهت آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان سال ۱۴۰۰ قصد تهیه منابعی را دارند که نمونه سوالات استخدامی رشته ها را شامل باشد می توانند در همین مطلب نمونه سوالات استخدامی ذوب آهن اصفهان را دریافت نمایند که هم بخش عمومی و هم بخش تخصصی منابع آزمون را به همراه دارد. داوطلبان دانش عمومی و تخصصی آزمون مربوطه را با کاملترین منابع قطعا بدست خواهند آورد چون که مهم ترین نمونه سوال های آزمون ها به منظور ارائه این منابع بررسی شده اند تا داوطلبان نتایج خوبی را در آزمون کسب نمایند.

سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان – آزمون ۱۴۰۰

منابع عمومی و تخصصی استخدامی ذوب آهن اصفهان

برای هر رشته منابع جداگانه ای در نظر گرفته شده است که نمونه سوالات استخدامی بخش عمومی ذوب آهن اصفهان برای همه رشته مشترک می باشد و به همراه هر یک از مجموعه های تخصصی قابل دانلود خواهد بود. منابعی که برای بخش تخصصی مجموعه ها معرفی می گردد را داوطلبان مطالعه کامل داشته باشند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود و به رشته خود در آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان دست یابند.

سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان / عمومی با پاسخ

۳۳۰ سوال استخدامی زبان انگلیسی

۲۰۰ سوال استخدامی دانش رایانه ای

۲۰۰ سوال استخدامی توانایی ذهنی و ادراکی


سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن / متصدی تولید و تکنولوژی

۳۴۰ نمونه سوال ریاضی با پاسخ تشریحی

۴۳۵ نمونه سوال فیزیک با پاسخ تشریحی

۴۶۰ نمونه سوال شیمی با پاسخ تشریحی

برای این رشته آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان منابع سوالات را مورد بررسی و مجموعه ای کامل به همراه پاسخنامه آماده شده است. داوطلبان می توانند نمونه سوالات عمومی و تخصصی خود را دریافت نمایند.


سوالات استخدامی ذوب آهن اصفهان / مهندسی برق

۱۰۷ نمونه سوال مدارهای الکتریکی با پاسخ

۱۳۳ نمونه سوال ماشین های الکتریکی با پاسخ

۱۲۸ نمونه سوال سیستم های کنترل خطی با پاسخ

۱۲۷ نمونه سوال بررسی سیستم های قدرت با پاسخ

رشته مهندسی برق آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان را با یک مجموعه ای که کامل و جامع می باشد تجربه داشته باشید که تمامی نمونه سوالات با پاسخنامه خدمت داوطلبان این رشته آزمون ارائه شده است.


سوالات آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان / مهندسی مکانیک

۳۷۵ نمونه سوال تخصصی حرارت و سیالات + پاسخ تشریحی

۱۵۸ نمونه سوال جامدات + پاسخ تشریحی

۲۳۷ نمونه سوال دینامیک و ارتعاشات + پاسخ تشریحی

طبق منابع تخصصی رشته مکانیک آزمون استخدامی شرکت ذوب آهن این نمونه سوالات را با پاسخ تشریحی در نظر گرفته ایم که داوطلبان قطعا با استفاده از این مجموعه عمومی و تخصصی می توانند نتیجه لازم را کسب نمایند.


سوالات استخدامی شرکت ذوب آهن اصفهان / مهندسی مواد

۸۰ نمونه سوال خواص فیزیکی مواد با پاسخنامه

۷۸ نمونه سوال خواص مکانیکی مواد با پاسخنامه

۱۳۲ نمونه سوال ترمودینامیک با پاسخنامه

داوطلبان هر یک از رشته های استخدامی شرکت ذوب آهن می توانند منابع عمومی و تخصصی تدارک دیده شده مربوط به خود را تهیه نمایند که حاوی منابعی خواهند بود که خدمت شما داوطلبان معرفی شده است.


داوطلبان رشته هایی که منابع آنها را معرفی نمودیم می توانند مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی ذوب آهن اصفهان را تهیه نمایند که بخش عمومی و تخصصی را با پاسخنامه به همراه دارد. این منابع قطعا داوطلبان را در آزمون یاری خواهد نمود چرا که از اصل سوالات آزمون های استخدامی بدست آمده اند و در نتیجه گیری آزمون کتبی نقش موثری خواهند داشت. داوطلبان بخش تخصصی مربوط به خود را تهیه نمایند نمونه سوالات بخش عمومی به همراه آن قابل دانلود می باشد.

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی