2023/10/30

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا (آزمون قوه قضاییه ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه عنوان این مجموعه کامل می باشد که برای آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است و قطعا این مجموعه برای داوطلبان بسیار اهمیت دارد و کسب نتیجه قبولی با مطالعه این نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا حتمی خواهد بود.
نام مجموعه : سوالات مسئول ابلاغ و اجرا
آزمون : استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا ۱۴۰۲
محتویات : منابع کامل (تخصصی و عمومی)

با آرزوی موفقیت شما شرکت کنندگان آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ که توجه شما را به مطالبی که در این بخش از وب سایت تاپ سوال جهت معرفی یکی از کاملترین مجموعه های ممکن در کشور می باشد جلب می نماییم. برای داوطلبان عنوان شغلی مسئول ابلاغ و اجرا آزمون قوه قضاییه بسته کامل سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا را تدارک دیده ایم که تمامی منابع سوالات بخش های عمومی و تخصصی مورد نیاز را در خود جای داده است.

برای شغل مسئول ابلاغ و اجرا از عناوین شغلی قوه قضاییه نفرات زیادی در کشور جذب خواهند شد که کافیست داوطلبان با یک آمادگی خوب در آزمون سال ۱۴۰۲ شرکت نمایند تا شاهد قبولی خود در بخش کتبی آزمون باشند. مجموعه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه را با مهم ترین سوالات تخصصی چند دوره اخیر با پاسخنامه ارائه نموده ایم و همین طور سوالات بخش عمومی و دیگر محتویات که اگر داوطلب این محصول شگفت انگیز را دریافت و مطالعه نماید نتیجه لازم را در آزمون کسب می نماید. این مجموعه در آزمون استخدامی قوه قضاییه گذشته از بیشترین دریافت برخوردار بوده و آنرا به تمام داوطلبانی که می خواهند با دانش به رقابت بپردازند و قبولی نتیجه تلاش آنها باشد مجموعه نمونه سوالات آزمون مسئول ابلاغ و اجرا را پیشنهاد می نماییم.

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه (آزمون ۱۴۰۲)

منابع آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا / تخصصی، عمومی و درسنامه

منابع آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه را در دو بخش تخصصی و عمومی آزمون ۱۴۰۲ تشریح می نماییم و مجموعه نمونه سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا را با همین محتویات مشاهده خواهید نمود. منابع آزمون های سال های قبل هم در این مجموعه به کار رفته است و داوطلبان با مطالعه این نمونه سوالات و جزوات قطعا در آزمون موفق خواهند شد. داوطلبان مجموعه سوالات آزمون استخدامی قوه قضاییه را هم می توانند برای این آزمون مطالعه و آمادگی خود را چند برابر نمایند. منابع تخصصی و عمومی آزمون این عنوان شغلی در ادامه بطور کامل معرفی شده است.

منابع تخصصی مسئول ابلاغ و اجرا : حقوق اساسی ، قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون اجرای احکام مدنی ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق عمومی ، حقوق مدنی ، قانون مجازات اسلامی

منابع عمومی مسئول ابلاغ و اجرا : معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، زبان و ادبیات فارسی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه / تخصصی ۱۴۰۲

کاملترین بسته سوالات تخصصی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه را به داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ معرفی نموده ایم که دارای منابع تخصصی آزمون می باشد و برای آزمون پیش رو این عنوان شغلی مناسب دیده ایم و انتخابش را به شما داوطلبان توصیه می نماییم.

۱۳۴ سوال تخصصی حقوق اساسی + پاسخ

۲۳۸ سوال تخصصی آیین دادرسی مدنی + پاسخ

۱۳۶ سوال تخصصی قانون اجرای احکام مدنی + پاسخ

۱۹۶ سوال تخصصی آیین دادرسی کیفری + پاسخ

۲۱۷ سوال تخصصی حقوق عمومی + پاسخ

۲۴۲ سوال تخصصی حقوق مدنی + پاسخ

۱۷۶ سوال تخصصی قانون مجازات اسلامی + پاسخ

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه / عمومی ۱۴۰۲

برای عنوان شغلی مسئول ابلاغ و اجرا آزمون قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ یکی از کاملترین منابع عمومی را تهیه نمودیم که داوطلبان با مطالعه این منابع می توانند آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش دهند. تمامی نمونه سوال های عمومی آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا با پاسخنامه می باشد.

سوالات معارف اسلامی (۴۹۲ عدد + پاسخ)

سوالات زبان انگلیسی عمومی (۴۷۸ عدد + پاسخ)

سوالات فناوری اطلاعات (۵۵۳ عدد + پاسخ)

سوالات زبان و ادبیات فارسی (۵۴۶ عدد + پاسخ)

سوالات اطلاعات عمومی (۳۲۳ عدد + پاسخ)

سوالات هوش و توانمندی (۴۴۸ عدد + پاسخ)

منابع استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه / دفترچه ها

دفترچه آزمون هایی که برای آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه مناسب هستند را برای داوطلبان تدارک دیده ایم که برای کسب نتیجه داوطلبان در آزمون کتبی نقش مهمی دارند. این مجموعه برای داوطلبان آزمون ۱۴۰۲ توصیه می شود که در کنار منابع تخصصی و عمومی مطالعه نمایند.

سوالات اولین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات دومین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات سومین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات چهارمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات پنجمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات ششمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات هفتمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات هشتمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

سوالات نهمین آزمون فراگیر + پاسخ تشریحی

منابع استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه / جزوات

برای منابع آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه جزواتی بسیار کامل تدارک دیده شده است که داوطلبان در کنار نمونه سوال می توانند این درسنامه ها را هم مطالعه نمایند. با مطالعه این جزوات داوطلبان با آمادگی بسیار کامل می توانند در آزمون شرکت و یکی از موفق ترین نتیجه ها را شاهد باشند. تمامی این جزوات برای آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ تهیه شده است.


مسئول ابلاغ و اجرا / آزمون استخدامی ۱۴۰۲

برای داوطلبان آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه یکی از کامل ترین مجموعه های تخصصی و عمومی را با پاسخنامه تدارک دیده ایم که تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ را به همراه دارد. منابع تمامی آزمون های استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه سال های قبل بررسی کامل شده است و منابع این آزمون ها در این مجموعه های تخصصی و عمومی قرار گرفت.

سوالات استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه (اصل منابع با پاسخ)

منابع تخصصی و عمومی استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا / سال ۱۴۰۲

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی