• خانه
  • سوالات استخدامی دولتی

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی عنوان مجموعه ای می باشد که تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون فراگیر دوازدهم سال ۱۴۰۳ را با پاسخنامه شامل می گردد که […]

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده برای تمامی دستگاه ها متشکل از اصل سوالات بخش تخصصی و عمومی آزمون سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ […]

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم دستگاه های اجرایی به منظور آزمون فراگیر دوازدهم سال ۱۴۰۳ آماده شده است و تمامی منابع تخصصی و عمومی اعلام شده آزمون استخدامی کارشناس تحلیلگر […]

سوالات استخدامی کارشناس شبکه دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس شبکه دستگاه های اجرایی جهت آزمون فراگیر دوازدهم سال ۱۴۰۳ کاملترین منابع تخصصی و عمومی را با پاسخ شامل می گردد که داوطلبان با مطالعه این نمونه […]

سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی دستگاه های اجرایی تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی فراگیر دوازدهم ۱۴۰۳ را شامل می گردد که داوطلبان می توانند کاملترین نمونه سوالات استخدامی […]

سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی

سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی دستگاه های اجرایی محتویات خود را بر اساس منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی کارشناس آمار موضوعی فراگیر دوازدهم سال ۱۴۰۳ تشکیل داده است که […]

سوالات استخدامی کارشناس امور سخت افزار رایانه

سوالات استخدامی کارشناس امور سخت افزار رایانه جهت آزمون فراگیر دوازدهم آماده دریافت داوطلبان می باشد مجموعه ای که منابع تخصصی و عمومی آزمون سال ۱۴۰۳ استخدامی کارشناس امور سخت […]

سوالات استخدامی حسابداری دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی حسابداری دستگاه های اجرایی شامل اصل سوالات تخصصی و عمومی برگزار شده آزمون های رشته حسابدار دستگاه های اجرایی سال های قبل می باشد و داوطلبان دوازدهمین آزمون […]

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دستگاه های اجرایی برای آزمون فراگیر دوازدهم کاملترین منابع تخصصی و عمومی سال ۱۴۰۳ را به همراه دارد و اصل سوالات استفاده شده در این […]