• خانه
  • سوالات استخدامی دولتی

تاپ سوال

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ طبق منابع آزمون در بخش های عمومی و تخصصی شامل اصل سوالات آزمون سال های […]

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش اختصاص یافته به آزمون سال ۱۴۰۱ حاوی اصل سوالات تخصصی و عمومی سال های ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، […]

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش بعنوان مجموعه ای بسیار کامل و دانش افزون برای آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ می باشد. این مجموعه همراه خود اصل سوالات بخش […]

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش از نظر نمونه سوالات و درسنامه برای آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ بسیار کامل و ویژه می باشد. اصل سوالات تخصصی و عمومی […]

سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش جهت آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ هم نمونه سوال و هم درسنامه را به همراه دارد. داوطلبان با مطالعه اصل سوالات استخدامی سال های […]

سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش این بخش حاوی تمام منابع مطالعاتی لازم آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ می باشد. در این مجموعه مهم، اصل سوالات سال های ۹۴ […]

سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش

اگر داوطلب آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ عنوان رشته شغلی دبیری ریاضی می باشید و می خواهید منبع مطالعاتی کاملی را جهت آمادگی این آزمون تجربه نمایید تاپ […]

تاپ سوال

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش این بخش که به همراه پاسخنامه می باشد حاوی اصل سوالات آزمون سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ است و داوطلبان آزمون رشته […]

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزش و پرورش را با عنوان بسته صد درصد تضمینی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ معرفی نموده ایم که از پرمحتواترین بسته های مطالعاتی حال […]