2020/04/15

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین (طبق منابع آزمون ۱۴۰۰)

عرض ادب و احترام به مخاطبانی که این بخش از وبگاه استخدامی تاپ سوال را به منظور دریافت منبع مطالعاتی آزمون پیش روی خود برگزیدند داریم و تمام سعی صورت گرفته است که در این قسمت مجموعه سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین ارائه شده جهت قبولی داوطلبان کاملترین در کشور باشد. شرکت دی پلیمر آرین در چند رشته مهم از واجدین شرایط جذب به عمل می آورد که برای رشته های استخدامی این آزمون اصل منابع استخدامی در دستور کار قرار گرفت تا تجربه قبولی آزمون کتبی شرکت دی پلیمر آرین با تاپ سوال رقم بخورد.

برای بخش های عمومی و تخصصی آزمون استخدامی شرکت دی پلیمر آرین سال ۱۴۰۰ بر اساس منابع علامی، مجموعه ها تدارک یافته اند که داوطلبان هر رشته می توانند در ادامه با مشاهده جزئیات دانلود منابع را اقدام نمایند. برای رشته های این آزمون استخدامی، وبگاه تاپ سوال در آزمون های مختلف تنظیم نموده است که حالا با فراخوان استخدامی شرکت دی پلیمر آرین تصمیم گرفته شده یک صفحه توضیحات اختصاصی برای این آزمون ارائه گردد.

سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / آزمون ۱۴۰۰

منابع استخدامی رشته های آزمون شرکت دی پلیمر آرین

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت دی پلیمر آرین برای رشته های مهندسی شیمی، مهندسی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل و ابزار دقیق)، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، لیسانس شیمی، مدیریت و حسابداری طراحی گشته است که در ادامه بصورت تفکیک شده منابع هر رشته را معرفی خواهیم نمود و با انتخاب سوالات تخصصی مربوطه، دانلود سوالات عمومی هم بصورت خودکار فراهم می گردد.

نکته لازم به ذکر اینکه داوطلبان تمامی جزئیات مجموعه های تخصصی رشته مد نظر خود را مطالعه داشته باشند و بعد به دریافت مجموعه اقدام نمایند که ابتدا بخش عمومی را معرفی می نماییم و بعد به یکایک بخش تخصصی رشته های آزمون شرکت دی پلیمر آرین.

سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / عمومی

یک بسته نمونه سوالات استخدامی عمومی را بطور مشترک به منابع تخصصی آزمون شرکت دی پلیمر با پاسخنامه اختصاص داده شده است که حاوی مهم ترین نمونه سوالات این بخش جهت رشد دانش این دروس و آمادگی داوطلبان آزمون پیش رو می باشد.

سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی (۵۵۷ سوال)

سوالات عمومی هوش و استعداد (۴۸۶ سوال)

سوالات عمومی مبانی کامپیوتر (۵۶۵ سوال)

سوالات عمومی زبان انگلیسی (۴۸۳ سوال)

سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی شیمی

انتقال حرارت (۱۶۵ سوال تخصصی)

ترمودینامیک (۲۵۰ سوال تخصصی)

انتقال جرم و عملیات واحد (۱۱۴ سوال تخصصی)

سیالات (۱۹۰ سوال تخصصی)

راکتور (۱۰۵ سوال تخصصی)

کنترل (۱۰۴ سوال تخصصی)

کاربرد ریاضیات (۱۰۶ سوال تخصصی)

برای رشته مهندسی شیمی آزمون شرکت دی پلیمر آرین سال ۱۴۰۰ طبق منابع تخصصی اعلام شده، مجموعه مربوطه با پاسخنامه تشریحی تدارک دیده شده است که یکی از کاملترین منابع مطالعاتی این آزمون در سطح کشور محسوب می گردد.


سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی برق قدرت

مدار ۱ و ۲ (۱۰۸ سوال تخصصی)

بررسی سیستم های قدرت (۱۲۵ سوال تخصصی)

کنترل (۱۲۸ سوال تخصصی)

ماشین (۱۳۲ سوال تخصصی)

اندازه گیری الکتریکی (۸۵ سوال تخصصی)

الکترومغناطیس (۱۲۰ سوال تخصصی)

سوالات استخدامی مهندسی برق برای آزمون این شرکت در سال ۱۴۰۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی توسط وبگاه تاپ سوال صورت گرفته است که دانلود آن قطعا داوطلب را از مطالععه دیگر منابع بی نیاز خواهد ساخت و و باعث حضور قدرتمند داوطلب در این رقابت می گردد.


سوالات شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی برق الکترونیک، کنترل …

مدار ۱ و ۲ (۱۰۸ سوال تخصصی)

مدار منطقی (۱۷۸ سوال تخصصی)

اندازه گیری (۸۵ سوال تخصصی)

الکترونیک (۱۳۲ سوال تخصصی)

کنترل (۱۲۸ سوال تخصصی)

الکترومغناطیس (۱۲۰ سوال تخصصی)

برای گرایش های اعلام شده رشته برق در آزمون شرکت دی پلیمر آرین جامع ترین منابع مطالعاتی که از آزمون های اخیر شرکت ها حاصل شده اند با پاسخنامه تستی و تشریحی عرضه گردیده است که مطالعه آنها حتما ارتقاء توان علمی را در پی خواهد داشت.


سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی مکانیک

ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت (۳۰۰ سوال تخصصی)

استاتیک و مقاومت مصالح (۱۶۰ سوال تخصصی)

دینامیک و ارتعاشات (۲۴۰ سوال تخصصی)

حتما برای یکایک رشته های استخدامی شرکت دی پلیمر آرین استقبال فراوانی صورت خواهد گرفت و داوطلبان سعی کنند در نهایت آمادگی علمی در این رقابت حاضر شوند که در بخش منابع مطالعاتی رشته مکانیک کاملترین سوالات با پاسخنامه تشریحی در نظر گرفته شده است.


سوالات تخصصی شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی صنایع

مبانی سازمان و مدیریت (۱۷۰ سوال تخصصی)

کنترل پروژه (۲۴۰ سوال تخصصی)

تحقیق در عملیات ۱ و ۲ (۱۶۰ سوال تخصصی)

آمار و احتمال (۴۵۶ سوال تخصصی)

اقتصاد مهندسی (۱۱۰ سوال تخصصی)

جهت منبع مطالعاتی داوطلبان متقاضی رشته شغلی مهندسی صنایع شرکت دی پلیمر آرین بر مبنا منابع معرفی شده یک مجموعه کاملا استخدامی با پاسخنامه تدارک گردید که برای هر دو بخش عمومی و تخصصی منابع لازم را می توانید دانلود نمایید.


سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / مهندسی مواد

خواص فیزیکی (۸۰ سوال تخصصی)

خواص مکانیکی (۸۰ سوال تخصصی)

شیمی فیزیک (۱۴۵ سوال تخصصی)

ترمودینامیک (۱۳۴ سوال تخصصی)

اصول خوردگی (۱۶۴ سوال تخصصی)

مهندسی مواد هم بعنوان یکی از رشته های جذب نیروی شرکت دی پلیمر آرین سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است و در این بخش برای آمادگی هر چه بیشتر داوطلبان اصلی ترین نمونه سوالات استخدام این رشته با پاسخنامه تستی و تشریحی منتشر گردید.


سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / لیسانس شیمی

شیمی آلی (۳۶۸ سوال تخصصی)

شیمی معدنی (۳۱۶ سوال تخصصی)

شیمی تجزیه (۴۳۲ سوال تخصصی)

شیمی فیزیک (۱۵۳ سوال تخصصی)

داوطلبان متقاضی جذب در آزمون استخدامی شرکت دی پلیمر آرین رشته لیسانس شیمی می توانند منابع عمومی و تخصصی را با یک چنین منبع مطالعاتی با پاسخنامه بطور کامل فراگیرند و به پذیرش خود در این آزمون قوت ببخشند.


سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین / مدیریت

تئوری های مدیریت (۲۵۰ سوال تخصصی)

مدیریت منابع انسانی (۱۴۵ سوال تخصصی)

تحقیق در عملیات (۱۶۰ سوال تخصصی)

بازاریابی (۱۲۰ سوال تخصصی)

اقتصاد خرد و کلان (۲۲۰ سوال تخصصی)

ریاضی و آمار (۲۹۸ سوال تخصصی)

به غیر از رشته های مهندسی این آزمون رشته های دیگری هم جهت جذب نیرو معرفی شده اند که مدیریت یکی از آنهاست و برای داوطلبان آن هم منبعی  پرمحتوا از نمونه سوالات استخدامی با پاسخنامه تستی و تشریحی در نظر گرفته شده است.


سوالات آزمون شرکت دی پلیمر آرین / حسابداری

حسابداری مالیاتی (۱۴۱ سوال تخصصی)

حسابرسی (۱۰۵ سوال تخصصی)

حسابداری صنعتی (۱۶۰ سوال تخصصی)

اصول تنظیم و کنترل بودجه (۱۲۰ سوال تخصصی)

مدیریت مالی (۸۴ سوال تخصصی)

ریاضی و آمار (۲۹۸ سوال تخصصی)

شرکت کنندگان آزمون استخدامی شرکت دی پلیمر آرین رشته حسابداری به منظور تجهیز شما به کاملترین منابع مطالعاتی، آزمون های اخیر پذیرش شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و حالا کاملترین نمونه سوالات را با پاسخنامه می توانید ملاحضه بفرمایید.


منابع استخدامی شرکت دی پلیمر آرین

زمان بسیار زیادی بابت تدارک تک تک منابع مطالعاتی آزمون استخدامی شرکت دی پلیمر آرین سال ۱۴۰۰ توسط وبگاه تاپ سوال صرف گردید و معتقدیم هر کدام از این مجموعه ها در سطح کشور از کاملترین ها می باشند و قطع به یقین انتخاب کنندگان هر مجموعه با دانش تحول شده خود و همین طور با آشنایی کامل از نمونه سوالات استخدامی شرکت دی پلیمر آرین در رقابت حضور خواهند یافت.

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی