2017/06/25

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی متصدی امور اداری بانکها (کامل ترین مجموعه ویژه آزمون ۹۶)

سوالات استخدامی متصدی امور اداری بانکها (مجموعه سوالات بسیار کامل)

تاپ سوال همانند همیشه در ارائه کاملترین مجموعه سوالات استخدامی به خصوص سوالات استخدامی بانکهای کشور پیشگام بوده و تمام سعی خود را بکار می گیرد که کاملترین مجموعه سوالات استخدامی بانکها را ارائه نماید تا داوطلبان این آزمونها جامع ترین منابع مطالعاتی را در دست داشته باشند که یکی از این منابع مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور اداری بانکها می باشد که برای داوطلبان آزمون سال ۹۶ تدارک دیده شده است که می توانند براساس گرایش و رشته خود ، سوالات استخدامی متصدی امور اداری را تهیه و وارد برنامه مطالعاتی خود نمایند که این اطمینان را به همه عزیزان میدهیم که بهترین انتخاب را از لحاظ محتویات مطالعاتی برای آزمون یش رو خواهید داشت و امیدواریم با مطالعه این مجموعه سوالات استخدامی دانش افزون گامی بلند و محکم در جهت قبولی و استخدام برداید.

تجربه کاملترین مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور ادرای بانکها با تاپ سوال

در آزمون دستگاه های اجرایی سال ۹۶ بانکها شغل متصدی امور اداری در بخش های بیمه ، صنایع ، فناوری اطلاعات ، برق ، نرم افزار ، سخت افزار ، مدیریت ، مالی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، آمار ریاضی جذب نیرو صورت می گیرد و به همه کسانی که در این بخش های معرفی شده آزمون امسال می خواهند جذب شوند توصیه می نماییم مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور اداری تهیه شده وب سایت تاپ سوال را دریافت و آنرا وارد برنامه مطالعاتی خود کرده و با استفاده قبولی خود را نسبت به دیگر داوطلبان صددرصدی نمایید و این مجموعه سوالات استخدامی را در جاهای دیگر کمتر شاهد خواهید بود.

محتویات مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور اداری بانکها :

بخش عمومی سوالات استخدامی متصدی امور اداری بانکها (مشترک بخش های معرفی شده) :

۴۴۲ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

۴۳۰ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

۴۲۵ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۵۱۰ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۵۱۵ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) به همراه پاسخنامه

۳۲۵ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخنامه

۵۴۰ عدد نمونه سوالات عمومی استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخنامه


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش بیمه) :

۱۴۷ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول بیمه به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت ریسک و بیمه به همراه پاسخنامه

۱۶۶ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق بیمه به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش صنایع) :

۲۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول مدیریت و تئوری سازمان به همراه پاسخنامه

۱۷۳ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول حسابداری به همراه پاسخنامه تشریحی

۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۰۸ عدد سوال تخصصی استخدامی اقتصاد مهندسی پیشرفته به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت ریسک مالی به همراه پاسخنامه

۱۳۲ عدد سوال تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش فناوری اطلاعات) :

۲۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی شبکه های کامپیوتری به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد سوال تخصصی استخدامی امنیت شبکه به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مهندسی نرم افزار به همراه پاسخنامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مهندسی فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه

۱۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی پایگاه داده ها به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش برق) :

۲۹۸ عدد سوال تخصصی استخدامی ریاضیات مهندسی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۰۸ عدد سوال تخصصی استخدامی مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی الکترومغناطیس به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

 


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش نرم افزار) :

۲۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی طراحی الگوریتم به همراه پاسخنامه

۲۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی ساختمان داده ها به همراه پاسخنامه

۲۲۵ عدد سوال تخصصی استخدامی سیستم های عامل به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه نویسی پیشرفته به همراه پاسخنامه

۱۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی پایگاه داده ها به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش سخت افزار) :

۲۰۵ عدد سوال تخصصی استخدامی معماری کامپیوتر به همراه پاسخنامه

۱۷۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدارهای منطقی به همراه پاسخنامه

۲۲۵ عدد سوال تخصصی استخدامی سیستم های عامل به همراه پاسخنامه

۲۳۰ عدد سوال تخصصی استخدامی شبکه های کامپیوتری به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش مدیریت) :

۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه ریزی استراتژیک به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۲۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی سازمان و مدیریت به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت رفتار سازمانی به همراه پاسخنامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت منابع سازمانی به همراه پاسخنامه

۱۵۷ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت بازاریابی به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش مالی) :

۱۷۳ عدد سوال تخصصی استخدامی اصول حسابداری ۱ و ۲ و ۳ به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۴۱ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۹۵ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری میانه به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۲۸۰ عدد سوال تخصصی استخدامی قانون تجارت به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش علوم اقتصادی) :

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اقتصاد خرد و کلان به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اقتصاد مالی به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی اقتصاد اسلامی به همراه پاسخنامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی پول ، ارز و بانکداری به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش حقوق) :

۲۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق مدنی به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق تجارت به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق اداری به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق جزای عمومی به همراه پاسخنامه

۲۳۵ عدد سوال تخصصی استخدامی حقوق جزای اختصاصی به همراه پاسخنامه

۲۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد سوال تخصصی استخدامی آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری (گرایش آمار ریاضی) :

۱۷۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی احتمال و احتمال ۱ به همراه پاسخنامه

۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی روش های آماری به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد سوال تخصصی استخدامی رگرسیون ۱ به همراه پاسخنامه

۱۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی آنالیز عددی به همراه پاسخنامه

۱۵۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی آنالیز به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور اداری :

۱۰۰ عدد سوالات تخصصی استخدامی مدیریت استراتژیک به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد سوالات تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۷۰ عدد سوالات تخصصی استخدامی مدیریت رفتار سازمانی به همراه پاسخنامه

۲۴۰ عدد سوالات تخصصی استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷


برای سفارش و دانلود هر بخش روی گزینه خرید و دانلود همان بخش کلیک نمائید

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی