۱۳۹۶/۰۴/۰۴

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانکها (کاملترین مجموعه ویژه آزمون ۹۶)

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانکها (کاملترین مجموعه ویژه آزمون ۹۶)
rating: 5 - 2 vote

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانکها (مناسب داوطلبان این آزمون)

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم تاپ سوال برای یکایک داوطلبان آزمون های استخدامی به خصوص آزمون استخدامی بانکها که در این بخش از سایت به مجموعه سوالات استخدامی یکی از شغلهای پر طرفدار بانکها پرداخته ایم. مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی که وب سایت تاپ سوال برای گرایش های مختلف در بخش های تخصصی و عمومی تدارک دیده در نوع خود بی نظیر می باشد چون که تمام مواد امتحانی در مجموعه سوالات مورد نظر رعایت شده و داوطلبان این شغل با اطمینان کامل می توانند سوالات استخدامی متصدی امور بانکی مربوط به خود را تهیه و آنرا جزو برنامه مطالعاتی خود قرار دهند که با مطالعه آن می توانند خود را به مرز بالایی از آمادگی برسانند و شاهد قبولی خود در این آزمون پیش رو باشند.

کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی را مشاهده می فرمایید

در آزمون فراگیر سال ۹۶ شغل متصدی امور بانکی در بخش های فنی ، فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار) ، تحلیلگر ، اقتصادی ، بانکی ، حقوقی ، ارزی ، نظارت ، ارزیابی نیرو جذب می کند که به طبع داوطلبان زیادی در این بخش از آزمون ۹۶ شرکت می کنند و به همه داوطلبانی که می خواهند جهت آمادگی این آزمون کاملترین منبع مطالعاتی در دست خود ببینند و شاهد قبولی و استخدام خود باشند توصیه می نماییم که این مجموعه سوالات را به هیچ وجه از دست ندهند.

می پردازیم به محتویات مجموعه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی :

بخش عمومی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (مشترک بین گرایش ها) :

نمونه سوالات عمومی استخدامی زبان و ادبیات فارسی به تعداد ۴۴۲ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی معارف اسلامی به تعداد ۴۳۰ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به تعداد ۴۲۵ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی زبان انگلیسی عمومی به تعداد ۵۱۰ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای هفتگانه ICDL ) به تعداد ۵۱۵ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به تعداد ۳۲۵ عدد به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات عمومی استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به تعداد ۵۴۰ عدد به همراه پاسخنامه


بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش ارزیابی) :

۱۲۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی طرح ریزی واحدهای صنعتی به همراه پاسخنامه

۱۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اقتصاد مهندسی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۷۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی روش های تولید به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی کنترل پروژه به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

52,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش نظارت) :

۱۷۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی روش های تولید به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی کنترل پروژه به همراه پاسخنامه

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مقاومت مصالح و طراحی اجزا به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

48,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش ارزی) :

۱۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اقتصاد کلان به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی پول ، ارز ، بانکداری به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی بازرگانی بین المللی به همراه پاسخنامه

۱۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی زبان تخصصی به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

51,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش حقوقی) :

۲۴۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حقوق مدنی به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حقوق تجارت به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حقوق اداری به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حقوق جزا عمومی به همراه پاسخنامه

۲۳۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی حقوق جزا اختصاصی به همراه پاسخنامه

۲۴۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

49,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش بانکی) :

۱۷۳ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اصول حسابداری به همراه پاسخنامه تشریحی

۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی پول ، ارز ، بانکداری به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اقتصادسنجی مالی به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

53,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش اقتصادی) :

۱۷۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی بازرگانی بین المللی به همراه پاسخنامه

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی ارزیابی طرح های اقتصادی به همراه پاسخنامه

۱۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی برنامه ریزی اقتصادی به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

51,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش تحلیلگر) :

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی تحقیق در عملیات به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۳۲ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخنامه تشریحی

۲۰۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدیریت سیستم های اطلاعاتی به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی کنترل پروژه به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

53,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش فناوری اطلاعات – سخت افزار) :

۲۰۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی معماری کامپیوتر به همراه پاسخنامه

۲۳۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی شبکه های کامپیوتری به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی امنیت شبکه به همراه پاسخنامه

۲۲۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی سیستم های عامل به همراه پاسخنامه

۲۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی طراحی الگوریتم به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

48,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش فناوری اطلاعات – نرم افزار) :

۲۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی طراحی الگوریتم به همراه پاسخنامه

۲۲۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی سیستم های عامل به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی نظریه زبان ها و ماشین ها به همراه پاسخنامه

۱۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی پایگاه داده ها به همراه پاسخنامه

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

48,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی (گرایش فنی) :

۱۱۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی ماشین های الکتریکی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۷۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدارهای منطقی به همراه پاسخنامه

۱۳۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی الکترومغناطیس به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۳۲ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

56,000 ریال – خرید و دانلود

بخش تخصصی سوالات استخدامی متصدی امور بانکی :

۲۲۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اقتصاد خرد و کلان به همراه پاسخنامه تشریحی

۲۴۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مبانی سازمان و مدیریت به همراه پاسخنامه

۸۵ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۶۰ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی پول ، ارز و بانکداری به همراه پاسخنامه

۱۷۳ عدد نمونه سوالات تخصصی استخدامی اصول حسابداری ۱ و ۲ به همراه پاسخنامه تشریحی

به همراه سوالات عمومی و دفترچه آزمون استخدامی بانک سپه و مسکن ۸۶ و ۸۷

57,000 ریال – خرید و دانلود

برای سفارش و دانلود هر بخش روی گزینه خرید و دانلود همان بخش کلیک نمائید

 

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی