2017/11/19

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (مجموعه کامل + پاسخنامه)

سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (فوق کامل)

در این قسمت از سایت برای شما داوطلبان عزیز مجموعه را آماده کرده ایم که می تواند برای آزمون استخدامی شرکت نفت بسیار مناسب باشد عنوان این مجموعه بی نظیر مجموعه سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت می باشد. شرکت نفت برای جذب و تکمیل نیروی انسانی در بخش های مختلف آزمون های استخدامی برگزار می نماید و با استقبال زیادی هم روبرو می شود تاپ سوال مثل همیشه در کنار داوطلبان خواهد بود که برایشان مجموعه سوالاتی با کیفیت ، خوانا و بسیار کارآمد تدارک دیده ایم این مجموعه سوالات مواد آزمون را به همراه خود دارد که با دریافت آن می توانید آمادگی خود را به مرز حداکثری رسانده و فقط برای قبولی در آزمون شرکت نمایید.

گام بلند با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت

مواد آزمون استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (عمومی و تخصصی) :

مواد تخصصی گرایش استراتژی : تئوری های مدیریت ، مبانی و اصول سازمان و مدیریت ، رفتار سازمانی ، منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت تحول سازمانی ، مدیریت بازاریابی ، آمار و روش تحقیق

مواد تخصصی گرایش بازرگانی و بازاریابی بین الملل : تئوری های مدیریت ، مبانی و اصول سازمان و مدیریت ، رفتار سازمانی ، منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک ،  مدیریت بازاریابی ، بازرگانی بین المللی ، آمار و روش تحقیق

مواد تخصصی گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی : مبانی سازمان و مدیریت ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت بهبود و تحول سازمانی ، آمار و روش تحقیق

مواد تخصصی گرایش مدیریت مالی : مبانی سازمان و مدیریت ، مدیریت مالی ، مدیریت سرمایه گذاری ، حسابداری برای مدیران ، مدیریت مالی در نفت و گاز ، بازارها و نهادهای مالی ، قوانین و مقررات مالی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها)

مواد عمومی (مشترک بین گرایش ها) : زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ، زبان انگلیسی عمومی ، کامپیوتر ، هوش و توانمندی های ذهنی

بخش عمومی سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (هدیه تیم تاپ سوال) :

۷۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش به همراه پاسخنامه

۷۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۶۶۰ عدد نمونه سوال استخدامی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

۵۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی به همراه پاسخنامه

بخش دفترچه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (هدیه تیم تاپ سوال) :

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه


بخش تخصصی سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (گرایش استراتژی) :

۲۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تئوری های مدیریت به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه

۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی منابع انسانی به همراه پاسخ نامه

۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت استراتژیک به همراه پاسخ نامه

۱۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت تحول سازمانی به همراه پاسخ نامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت بازاریابی به همراه پاسخ نامه

۱۵۷ عدد سوال تخصصی استخدامی آمار و روش تحقیق به همراه پاسخ نامه

هدیه های تیم تاپ سوال به همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه های دستگاه های اجرایی + سوالات سال های گذشته شرکت نفت


بخش تخصصی سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (گرایش بازرگانی و بازاریابی بین الملل) :

۲۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی تئوری های مدیریت به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی و اصول سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه

۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی منابع انسانی به همراه پاسخ نامه

۱۲۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت استراتژیک به همراه پاسخ نامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت بازاریابی به همراه پاسخ نامه

۱۵۰ عدد سوال تخصصی استخدامی بازرگانی بین المللی به همراه پاسخ نامه

۱۵۷ عدد سوال تخصصی استخدامی آمار و روش تحقیق به همراه پاسخ نامه

هدیه های تیم تاپ سوال به همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه های دستگاه های اجرایی + سوالات سال های گذشته شرکت نفت


بخش تخصصی سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (مدیریت توسعه و منابع انسانی) :

۱۷۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه

۱۴۵ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت منابع انسانی به همراه پاسخ نامه

۱۶۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت رفتار سازمانی به همراه پاسخ نامه

۱۴۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت بهبود و تحول سازمانی به همراه پاسخ نامه

۱۵۷ عدد سوال تخصصی استخدامی آمار و روش تحقیق به همراه پاسخ نامه

هدیه های تیم تاپ سوال به همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه های دستگاه های اجرایی + سوالات سال های گذشته شرکت نفت


بخش تخصصی سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت (گرایش مالی) :

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مبانی سازمان و مدیریت به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت سرمایه گذاری به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی حسابداری برای مدیران به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی مدیریت مالی در نفت و گاز به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی بازارها و نهادهای مالی به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی قوانین و مقررات مالی به همراه پاسخ نامه

هدیه های تیم تاپ سوال به همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه های دستگاه های اجرایی + سوالات سال های گذشته شرکت نفت


همانطور که ملاحضه می فرمایید کاملترین مجموعه سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت را خدمت شما خوبان ارائه نموده ایم تا نیاز شما در تهیه دیگر منبع مطالعاتی مرتفع شود تاپ سوال اعتبار خودش را در کیفیت کار می بیند تمام مجموعه سوالات این بخش و دیگر بخش های این سایت خوانا ، باکیفیت و کاربردی می باشند و کمتر شاهد این مجموعه سوالات در جاهای دیگر خواهید بود.

گام بلند با مجموعه سوالات استخدامی مدیریت اجرایی شرکت نفت

منبعی بسیار مناسب برای مطالعه جهت قبولی

شرکت نفت

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی