2017/03/10

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی (مجموعه کامل)

سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی (فوق کامل)

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم متخصصین تاپ سوال برای همه شما داوطلبان عزیز که جهت موفقیت و آمادگی شما در آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی مجموعه  سوالاتی را تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد عنایت شما خوبان قرار گیرد این مجموعه تحت عنوان سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی که سوالات بخش عمومی و تخصصی را به همراه خود دارد تا اینکه بعنوان یک منبع تضمینی و کامل در دسترس همه کسانی که می خواهند از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آیند قرار گیرد و ایمان داریم با مطالعه این مجموعه سوالات می توانید آمادگی خود را به مرز حداکثری رسانده و گامی بلند در جهت قبولی و استخدام بردارید.

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی را با تاپ سوال تجربه نمایید

مواد آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی (عمومی و تخصصی) :

  • مواد تخصصی : مدارهای کاربردی ، سیستم های کنترل خطی ، مدار منطقی ، الکترومغناطیس
  • مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، هوش و استعداد ، مبانی کامپیوتر ، زبان انگلیسی

می پردازیم به جزئیات مجموعه سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی :

سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی (سوالات تخصصی) :

۱۳۰ عدد سوال مدارهای کاربردی ویژه آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۱۵۵ عدد سوال سیستم های کنترل خطی ویژه آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۱۸۰ عدد سوال مدار منطقی ویژه آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۱۴۰ عدد سوال الکترومغناطیس ویژه آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی (سوالات عمومی) :

۲۰۰ عدد سوال زبان و ادبیات فارسی مختص آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۳۱۵ عدد سوال مبانی کامپیوتر مختص آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۲۰۰ عدد سوال زبان انگلیسی مختص آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

۳۴۰ عدد سوال هوش و استعداد مختص آزمون استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به همراه پاسخ نامه

تمام سعی و تلاش خود را جهت تهیه مجموعه سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی به خرج داده ایم و مطمن باشید برای آمادگی آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی بهترین انتخاب را جهت دریافت بهترین منبع مطالعاتی انتخاب نموده اید و حتما با مطالعه این سوالات دانش و سطح علمی خود را ارتقاء خواهید داد.

 مجموعه سوالات استخدامی کاردان برق شرکت پتروشیمی تاپ سوال

بعنوان کاملترین منبع مطالعاتی برای این آزمون

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی