2017/03/02

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی | کاملترین مجموعه

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

تاپ سوال در این بخش از سایت برای شما داوطلبان محترم مجموعه سوالاتی بسیار کامل را تحت عنوان سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی را تهیه کرده تا شما را در رسیدن به هدفتان یاری نماید از این مجموعه سوالات می توانید در جهت افزایش آگاهی و آمادگی استفاده و مسیر استخدام خود را هموار نمایید برای این آزمون باید سوالات بخش عمومی و تخصصی را پاسخگو باشید با نمره بهتر تا اینکه نتیجه قبولی حاصل کارتان باشد که این موضوع می تواند با مطالعه یک منبع مطالعاتی خوب میسر است به همین علت مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی را بسیار کامل و منحصر بفرد تدارک دیده ایم تا با سوالاتی بسیار خوب آشنا شده باشید.

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی در تاپ سوال

مواد امتحانی که برای آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی در نظر گرفته شده :

  • مواد تخصصی این آزمون : حقوق مدنی (اموال و تعهدات) ، حقوق تجارت ، حقوق اداری ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال) ، آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری
  • مواد عمومی این آزمون : فناوری اطلاعات (ICDL) ، زبان انگلیسی ، استعداد شغلی

محتویات مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی :

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سوالات تخصصی) :

۲۴۰ عدد سوال حقوق مدنی (اموال و تعهدات) ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد سوال حقوق تجارت ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال حقوق اداری ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد سوال حقوق جزای عمومی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۳۵ عدد سوال حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال) ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۴۰ عدد سوال آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد سوال آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سوالات عمومی) :

۲۷۵ عدد سوال فناوری اطلاعات (ICDL) ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۲۸۵ عدد سوال زبان انگلیسی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

۳۴۰ عدد سوال استعداد شغلی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به همراه پاسخنامه

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی را که شما سروران مشاهده می فرمایید با سعی و تلاش تیم متخصصان تاپ سوال بوده و برای تضمین موفقیت و استخدام خود می توانید آنرا دریافت و جزو برنامه مطالعاتی قرار دهید و اطمینان داریم برای مطالعه و ارتقاء سطح علمی به هیچ مجموعه دیگری نیاز نخواهید داشت.

با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی قبولی خود را تضمین نمایید

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی