• خانه
  • برچسب مرتبط با "منابع استخدامی دبیری معارف"

سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش در حیطه های عمومی، تخصصی و اختصاصی آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ با پاسخ ارائه گردید که اصل سوالات سال های ۱۳۹۴ تا […]

دیگر بسته های آموزشی