2024/01/28

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش (ویژه ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش شامل کاملترین اصل سوالات تخصصی و عمومی سال های اخیر با پاسخ می باشد که داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ رشته استخدامی آموزگار استثنایی می توانند تمامی منابع آزمون استخدامی سال های اخیر را مطالعه نمایند.
عنوان مجموعه : سوالات آزمون آموزگار استثنایی
آزمون : مربی امور آموزش معلولین ۱۴۰۲
محتویات : منابع آزمون آموزگار استثنایی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ چندین رشته را جهت استخدام معرفی نموده است که رشته آموزگار استثنایی یکی از این رشته های شغلی محسوب می گردد. در این بخش برای داوطلبان متقاضی یکی از کاملترین مجموعه سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش را قرار داده ایم تا داوطلبان این آزمون اصلی ترین منابع آزمون استخدامی آموزگار استثنایی را جهت کسب یک نتیجه مناسب تجربه نمایند. آموزگار استثنایی همیشه جزو رشته های ثابت پذیرش نیرو آزمون های آموزش و پرورش بوده است و در آزمون ۱۴۰۲ هم این رشته پذیرش نیرو دارد.

مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش این بخش حاوی دفترچه هایی که در این سال ها برگزار گردیده اند، اصل نمونه سوالات با پاسخنامه و درس نامه هایی کاملا مختص آزمون آموزگار استثنایی می باشد و داوطلبان با مورد استفاده قرار دادن یک چنین منابع مطالعاتی استخدامی آموزگار استثنایی در نتیجه گیری آزمون قطعا بهتر از دیگر داوطلبان عمل خواهند نمود. در ادامه مطلب ابتدا منابع استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش را معرفی خواهیم نمود و بعد محتویاتی که جهت دریافت در نظر گرفته شده اند.

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش / منبع آزمون ۱۴۰۲

منابع آزمون استخدامی آموزگار استثنایی (مربی امور آموزش معلولین)

منابع حیطه تخصصی آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۲ : مبانی کاردرمانی ذهنی و جسمی حرکتی ، روانشناسی اختلالات عصبی – رشدی ، مبانی روانی و حرکتی در کودکان ، مبانی یکپارچگی حسی و کاربرد آن در کودکان ، راهنمای علامت شناسی اختلالات گفتار و زبان تعریف تا تشخیص ، اختلالات زبان از کودکی تا نوجوانی ، درمان لکنت برای کودکان مدرسه‌‌رو و نوجوانان ، اختلالات تولیدی و واج شناسی در کودکان
منابع حیطه اختصاصی آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۲ : راهنمای تشخیص آماری و اختلال های روانی ، سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

منابع حیطه عمومی آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۲ : معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی ، تاریخ و فرهنگ تمدن ، تعلیم و تربیت اسلامی ، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی ، توانایی های عمومی ذهنی

چندین دروس بعنوان منابع طرح سوال در بخش های عمومی، تخصصی و اختصاصی آزمون آموزگار استثنایی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ معرفی گردید که داوطلبان با آشنایی اصل سوالات استخدامی آموزش و پرورش می توانند جزو برگزیدگان این آزمون قرار گیرند.

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش (ویژه آزمون سال ۱۴۰۲)

یکی از کاملترین بخش های مطالعاتی آزمون استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ را با پاسخنامه خدمت متقاضیان آن ارائه نموده ایم که تمامی منابع را پوشش داده است و داوطلبان قطعا این بخش را در آزمون یک پاسخگویی خوبی خواهند داشت.

۱۹۷ سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

۱۹۳ سوال روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

۱۱۷ سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

۳۴۲ سوال معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی

۱۱۲ سوال تاریخ و فرهنگ تمدن

۳۲۵ سوال اطلاعات عمومی

۱۲۸ سوال تعلیم و تربیت اسلامی

۱۸۶ سوال دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی

۱۹۳ سوال توانایی های عمومی ذهنی

دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزگار استثنایی ویژه ۱۴۰۲

چندین دفترچه سوالات آزمون آموزگار استثنایی آموزش و پرورش مربوط به بخش عمومی را با پاسخنامه خدمت شما داوطلبان در این بخش معرفی نمودیم که این بخش جزو اصلی ترین منابع مطالعاتی رشته آموزگار استثنایی آزمون ۱۴۰۲ به شمار می رود.

سوالات آموزگار استثنایی / ۱۳۹۴ با پاسخ تشریحی

سوالات آموزگار استثنایی / ۱۳۹۵ با پاسخ تشریحی

سوالات آموزگار استثنایی / ۱۳۹۶ با پاسخ تشریحی

سوالات آموزگار استثنایی / ۱۳۹۷ با پاسخ تشریحی

سوالات آموزگار استثنایی / ۸۴ ، ۸۶ ، ۸۹ با پاسخ

سوالات تخصصی آموزگار استثنایی / ۱۳۸۹

دفترچه سوالات آزمون های استخدامی فراگیر / ۱۴۰۲

این آزمون های فراگیر جزو مهم ترین آزمون های استخدامی محسوب می گردند که آموزش و پرورش در آنها جذب نیرو می نماید و اصل سوالات آزمون های اخیر را با پاسخنامه تشریحی جهت آشنایی کامل با سوالات در دستور کار قرار دادیم.

سوالات آزمون ۱۳۹۴ فراگیر اول + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۴ فراگیر دوم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۵ فراگیر سوم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۶ فراگیر چهارم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۷ فراگیر پنجم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۷ فراگیر ششم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۸ فراگیر هفتم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۳۹۹ فراگیر هشتم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۴۰۱ فراگیر نهم + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون ۱۴۰۲ فراگیر دهم + پاسخ تشریحی

جزوات استخدامی آزمون آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۲

برای دروسی که سوال مطرح نمودیم درس نامه هم تحت یک بخش جهت فراگیری هر چه قوی تر داوطلبان از مباحث سوالات در نظر گرفته ایم که بتوانند پاسخگویی قطعی داشته باشند و به مرحله دوم آزمون آموزگار استثنایی راه یابند.

۱۳۶ صفحه جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی

۵۲ صفحه جزوه استخدامی معارف اسلامی

۲۵۰ صفحه جزوه استخدامی مهارت های کامپیوتر

۱۰ صفحه جزوه استخدامی هوش و توانمندی

۱۴۱ صفحه جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

۱۴۰ صفحه جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی


آموزگار استثنایی / آزمون ۱۴۰۲

چند بخش خوب و ارزشمند در مجموعه سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش ارائه گردید که بر مبنا منابع امتحانی رشته آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۲ تدارک یافته اند و داوطلبان از پایگاه علمی استخدامی تاپ سوال می توانند یکی از کاملترین منابع مطالعاتی را به منظور استخدام و قبولی آزمون این رشته انتخاب نمایند. همیشه سعی نمایید از پایگاه هایی منابع خود را برگزینید که استانداردهای یک محصول و ارائه آن را رعایت نموده باشد که در اینجا این تیم تمام تلاش خود را جهت ارائه هر چه کاملتر محصول صرف نموده است.

تاپ سوال چندین سال است که در انتشار و تولید منابع استخدامی آزمون ها مشغول به فعالیت می باشد و تجربیات آن به کار هر داوطلب آزمون های جدید خواهد آمد و آزمون های آموزش و پرورش همیشه از اولویت های کاری این پایگاه به حساب می آید و آپدیت مجموعه استخدامی آموزگار استثنایی جهت آزمون سال ۱۴۰۲ می باشد تا منابع جدید را داوطلبان در برنامه مطالعاتی خود داشته باشند.

دانلود سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش / آزمون ۱۴۰۲

جزوات و سوالات در مجموعه مطالعاتی آموزگار استثنایی


همین مجموعه ای که خدمت داوطلبان آزمون ۱۴۰۲ ارائه گردید در آزمون های قبلی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش بسیاری از داوطلبان با انتخابش توانستند یک پاسخگویی بسیار مناسب را در بخش های مربوطه آزمون با این منابع مطالعاتی داشته باشند. تدارک هر یک از قسمت های مجموعه استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش حاصل تلاش بسیار زیاد است و داوطلبان آزمون جدید می توانند نهایت آمادگی خود را با آن بدست آورند.

آزمون های استخدامی آموزگار استثنایی و آزمون سال ۱۴۰۲

آموزگار استثنایی هر زمان آموزش و پرورش آزمون استخدامی برگزار نمود بعنوان یکی از خوشه های شغلی بوده و در آزمون سال ۱۴۰۲ هم دوباره شاهد پذیرش نیرو در رشته آموزگار استثنایی هستیم. داوطلبان آزمون استخدامی آموزگار استثنایی جدید با یک برنامه دقیق مطالعاتی می توانند زمینه های موفقیت در آزمون کتبی و دیگر مراحل پذیرش را ایجاد نمایند. مجموعه نمونه سوالات آزمون آموزگار استثنایی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده از سال های اخیر براحتی داوطلب را در پاسخ دهی سوالات آزمون پیش رو یاری خواهد نمود.

منابع بخش های آزمون استخدامی آموزگار استثنایی

آزمون های کتبی استخدامی متشکل از دو بخش هستند که داوطلبان شرکت کننده باید با آشنایی کامل از منابع در آزمون حضور یابند تا بتوانند این مرحله استخدام را با موفقیت پشت سر بگذارند. البته این نکته را هم بگوییم که میزان آمادگی در نتیجه آزمون بسیار تعیین کننده است و در انتخاب منابع مطالعاتی مرتبط با منابع آزمون استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ با دقت عمل نمایید. سعی داشته باشید منابعی که حاوی اصل نمونه سوال های سال های اخیر می باشد را مورد مطالعه قرار دهید تا یک آشنایی از قبل برای شما داوطلبان وجود داشته باشد.

آموزش و پرورش

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی