2017/04/18

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور (عمومی + تخصصی)

سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور (مجموعه کامل)

سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشوردر این بخش از سایت برای شما سروران مجموعه سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور را آماده کرده ایم که می توانید با مشاهده جزئیات آن در ادامه دریافت نمایید تاپ سوال همانند دیگر مجموعه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور مجموعه سوالات استخدامی دادیار را با مواد آزمون معرفی شده در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا با دریافتش یک منبع بسیار کامل را در دست داشته باشید و با قرار دادن این مجموعه سوالات جزو برنامه مطالعاتی خود می توانید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون افزایش دهید و امیدواریم با مطالعه این سوالات جزو قبول شدگان آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور قرار گیرید.

مجموعه فوق العاده سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور در تاپ سوال

مواد آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور (عمومی و تخصصی) :

  • مواد تخصصی : آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی ، حقوق مدنی (به استثنای اشخاص، خانواده، ارث و وصیت) ، حقوق تجارت ، حقوق اداری ، اصول فقه ، قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات) ، زبان انگلیسی تخصصی
  • مواد عمومی : معارف اسلامی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی ، زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)

محتویات مجموعه سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور :

بخش تخصصی آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور :

۲۴۰ عدد سوال استخدامی آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخنامه

۲۰۵ عدد سوال استخدامی آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال استخدامی حقوق جزای عمومی به همراه پاسخنامه

۲۳۵ عدد سوال استخدامی حقوق جزای اختصاصی به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال استخدامی حقوق مدنی به همراه پاسخنامه

۱۷۰ عدد سوال استخدامی حقوق تجارت به همراه پاسخنامه

۲۱۰ عدد سوال استخدامی حقوق اداری به همراه پاسخنامه

۱۵۰ عدد سوال استخدامی اصول فقه به همراه پاسخنامه

۱۷۵ عدد سوال استخدامی قوانین مالی و محاسباتی به همراه پاسخنامه

۱۹۰ عدد سوال استخدامی زبان انگلیسی تخصصی به همراه پاسخنامه

بخش عمومی آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور :

۳۲۵ عدد سوال استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

۲۹۸ عدد سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۲۸۵ عدد سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۱۸۰ عدد سوال استخدامی اطلاعات عمومی به همراه پاسخنامه

۳۸۰ عدد سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش به همراه پاسخنامه

۲۷۵ عدد سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL) به همراه پاسخنامه

دفترچه و فایل های موردنیاز آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور :

دفترچه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور (برگزار شده در سال ۹۴)

متن کامل قانون اساسی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور

متن کامل قانون برگزاری مناقصات ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور

متن کامل قانون محاسبات عمومی ویژه آزمون استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور

مجموعه سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور که تاپ سوال برای شما داوطلبان گرامی تهیه کرده بی شک بهترین و کامل ترین مجموعه سوالات می باشد که می توانید براحتی آنرا تهیه کرده و آنرا جزو برنامه مطالعاتی خود برای موفقیت آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور قرار دهید و همین طور شاهد بهبود دانش و سطح علمی خود خواهید بود این مجموعه سوالات تهیه شده تمام مواد عمومی و تخصصی مورد نیاز آزمون را در خود جای داده و دریافت آنرا به داوطلبان موفق پیشنهاد می کنیم.

تجربه تاپ ترین سوالات استخدامی دادیار دیوان محاسبات کشور فقط با تاپ سوال

دیوان محاسبات کشور

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی