2023/03/21

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران (فراگیر ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران برای آزمون استخدامی فراگیر دهم شامل اصل سوالات مهم به همراه پاسخنامه می باشد که داوطلبان آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران می توانند با آمادگی کامل در این آزمون حضور یابند و نتیجه قبولی را در رشته مورد نظر رقم بزنند. مهم ترین منابع را برای آزمون سال ۱۴۰۲ سازمان ملی بهره وری ارائه نمودیم.
عنوان مجموعه : سوالات سازمان ملی بهره وری
آزمون : فراگیر دهم سال ۱۴۰۲
محتویات : منابع کامل آزمون
پاسخنامه : تمامی سوالات با پاسخ

یکبار دیگر از بخش منابع مطالعاتی در خدمت مخاطبان و داوطلبان خود می باشیم تا در این نوشتار منبعی را به متقاضیان رشته های شغلی یکی از سازمان های کشور معرفی نماییم، بسته مطالعاتی این بخش را تحت عنوان سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران منتشر نمودیم که داوطلبان هر یک از رشته های شغلی آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران بتوانند جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی خود منبعی مطمئن و آماده را برگزینند که اصلی ترین منابع آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران با استفاده از این بسته قابل تجربه است. پیشنهادی که به داوطلبان داریم اینکه در کنار این مجموعه به مطالعه سوالات آزمون استخدامی فراگیر هم بپردازند که منبعی مهم و کامل به شمار می رود.

چند بار در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی شاهد حضور این سازمان جهت جذب نیرو بوده ایم که بر این مبنا بسته نمونه سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران را از همین آزمون ها گردآوری نمودیم تا به منظور آزمون های پیش رو سازمان بهره وری ایران وبگاه تاپ سوال گزینه مطالعاتی را به داوطلبان پیشنهاد داشته باشد که در بخش سوالات و جزوات سعی شده از تجربیات داوطلبان آزمون های مذکور استفاده گردد تا استانداردترین بسته نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران از وبگاهی شناخته شده تولید و عرضه گردد.

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران – آزمون فراگیر دهم ۱۴۰۲

منابع استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران شامل کاملترین سوالات و جزوات

برای آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران هم نمونه سوال و هم درسنامه استخدامی در نظر گرفته ایم و در کنار این بخش دفترچه های آزمون های فراگیر را هم مطرح داشته ایم که در ادامه نوشتار هر یک از این بخش ها را به توضیح می پردازیم.

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / فراگیر ۱۴۰۲

این بخش در رابطه با اصل نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون های دولتی می باشد که با پاسخنامه جهت رشد و آشنایی داوطلبان آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران تولید شده است که تمام هفت درس عمومی را شامل می گردد.

زبان و ادبیات فارسی ۵۵۸ نمونه سوال

زبان انگلیسی عمومی ۴۹۵ نمونه سوال

هوش و توانمندی های عمومی ۵۳۶ نمونه سوال

فناوری اطلاعات (مهارتهای کامپیوتر) ۵۶۸ نمونه سوال

معارف اسلامی ۵۲۳ نمونه سوال

ریاضی و آمار مقدماتی ۶۴۷ نمونه سوال

اطلاعات عمومی ۳۲۵ نمونه سوال

منابع استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / بخش جزوات

درسنامه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / ۱۳۵ صفحه

درسنامه آموزشی زبان انگلیسی / ۱۴۰ صفحه

درسنامه آموزشی هوش و توانمندی / ۱۰ صفحه

درسنامه آموزشی مهارت های کامپیوتر / ۲۵۰ صفحه

درسنامه آموزشی معارف اسلامی / ۵۲ صفحه

درسنامه آموزشی ریاضی و آمار مقدماتی / ۱۴۱ صفحه

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / بخش دفترچه ها

سازمان ملی بهره وری ایران از دستگاه های برگزار کننده همین آزمون های فراگیر بوده است که مطالعه آنها را جهت آزمون های جدید سازمان بهره وری ایران پیشنهاد می نماییم که پاسخنامه تشریحی سوالات می تواند آموزش های لازم را جهت اطلاعات علمی داوطلبان به عمل آورد.

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۴ – فراگیر اول

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۴ – فراگیر دوم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۵ – فراگیر سوم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۶ – فراگیر چهارم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۷ – فراگیر پنجم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۷ – فراگیر ششم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۸ – فراگیر هفتم

سوالات استخدامی آزمون ۱۳۹۹ – فراگیر هشتم

سوالات استخدامی آزمون ۱۴۰۱ – فراگیر نهم


سازمان ملی بهره وری ایران / آزمون ۱۴۰۲

تاپ سوال که سالهای سال در زمینه تولید و انتشار منابع کمک آموزشی آزمون های استخدامی فعالیت دارد و بی شمار آزمون استخدامی را در کارنامه خود به ثبت رسانده، این موضوع می تواند بیانگر تجربه این وبگاه باشد و قطع به یقین می تواند میزبانی مطمئن جهت رشد و ارتقاء توان علمی محسوب گردد، مجموعه سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران حاصل تلاش تیم تولید محتوای این وبگاه طی ارزیابی و بررسی آزمون های اخیر برگزار شده سازمان ملی بهره وری ایران می باشد و دست یابی به نتیجه قبولی این آزمون با این منابع پیشنهاد شده، تضمین شده است.

دانلود سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران جهت آزمون فراگیر ۱۴۰۲

تاپ سوال انتشار دهنده جامع ترین منابع استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران

سازمان ملی بهره وری ایران

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی