2019/11/13

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران (دانلود منابع با پاسخ)

یکبار دیگر از بخش منابع مطالعاتی در خدمت مخاطبان و داوطلبان خود می باشیم تا در این نوشتار منبعی را به متقاضیان رشته های شغلی یکی از سازمان های کشور معرفی نماییم، بسته مطالعاتی این بخش را تحت عنوان سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران منتشر نمودیم که داوطلبان هر یک از رشته های شغلی آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران بتوانند جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی خود منبعی مطمئن و آماده را برگزینند که اصلی ترین منابع آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران با استفاده از این بسته قابل تجربه است.

چند بار در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی شاهد حضور این سازمان جهت جذب نیرو بوده ایم که بر این مبنا بسته نمونه سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران را از همین آزمون ها گردآوری نمودیم تا به منظور آزمون های پیش رو سازمان بهره وری ایران وبگاه تاپ سوال گزینه مطالعاتی را به داوطلبان پیشنهاد داشته باشد که در بخش سوالات و جزوات سعی شده از تجربیات داوطلبان آزمون های مذکور استفاده گردد تا استاندارترین بسته نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران از وبگاهی شناخته شده تولید و عرضه گردد.

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران – تاپ سوال

با منابع استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران گامی محکم بردارید

برای بخش عمومی آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران هم نمونه سوال و هم درسنامه استخدامی در نظر گرفته ایم و در کنار این بخش دفترچه های آزمون های فراگیر را هم مطرح داشته ایم که در ادامه نوشتار هر یک از این بخش هر به توضیح می پردازیم.

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / بخش عمومی

این بخش در رابطه با اصل نمونه سوالات عمومی استخدامی آزمون های دولتی می باشد که با پاسخنامه جهت رشد و آشنایی داوطلبان آزمون استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران تولید شده است که تمام هفت درس عمومی را شامل می گردد.

زبان و ادبیات فارسی ۵۵۸ نمونه سوال

زبان انگلیسی عمومی ۴۹۵ نمونه سوال

هوش و توانمندی های عمومی ۵۳۶ نمونه سوال

فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه کامپیوتر) ۵۶۸ نمونه سوال

معارف اسلامی ۵۲۳ نمونه سوال

ریاضی و آمار مقدماتی ۶۴۷ نمونه سوال

اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۳۲۵ نمونه سوال

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / بخش جزوات

درسنامه آموزشی زبان و ادبیات فارسی / ۱۳۵ صفحه

درسنامه آموزشی زبان انگلیسی / ۱۴۰ صفحه

درسنامه آموزشی هوش و توانمندی های عمومی / ۱۰ صفحه

درسنامه آموزشی مهارت های هفت گانه کامپیوتر / ۲۵۰ صفحه

درسنامه آموزشی معارف اسلامی / ۵۲ صفحه

درسنامه آموزشی ریاضی و آمار مقدماتی / ۱۴۱ صفحه

سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران / بخش دفترچه ها

سازمان ملی بهره وری ایران از دستگاه های برگزار کننده همین آزمون های فراگیر بوده است که مطالعه آنها را جهت آزمون های جدید سازمان بهره وری ایران پیشنهاد می نماییم که پاسخنامه تشریحی سوالات می تواند آموزش های لازم را جهت اطلاعات علمی داوطلبان به عمل آورد.

سوالات استخدامی آزمون خرداد ۹۴ با پاسخ تشریحی – فراگیر اول

سوالات استخدامی آزمون اسفند ۹۴ با پاسخ تشریحی – فراگیر دوم

سوالات استخدامی آزمون آبان ۹۵ با پاسخ تشریحی – فراگیر سوم

سوالات استخدامی آزمون شهریور ۹۶ با پاسخ تشریحی – فراگیر چهارم

سوالات استخدامی آزمون تیر ۹۷ با پاسخ تشریحی – فراگیر پنجم


تاپ سوال که سالهای سال در زمینه تولید و انتشار منابع کمک آموزشی آزمون های استخدامی فعالیت دارد و بی شمار آزمون استخدامی را در کارنامه خود به ثبت رسانده، این موضوع می تواند بیانگر تجربه این وبگاه می باشد و قطع به یقین می تواند میزبانی مطمئن جهت رشد و ارتقاء توان علمی محسوب گردد، مجموعه سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران حاصل تلاش تیم تولید محتوای این وبگاه طی ارزیابی و بررسی آزمون های اخیر برگزار شده سازمان ملی بهره وری ایران می باشد و دست یابی به نتیجه قبولی این آزمون با این منابع پیشنهاد شده، تضمین شده است.

دانلود سوالات استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران جهت آزمون های سال ۹۸

تاپ سوال انتشار دهنده یکی از جامع ترین منابع استخدامی سازمان ملی بهره وری ایران

سازمان ملی بهره وری ایران

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی