2024/01/01

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش (منبع ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش مجموعه ای می باشد که تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های اخیر را به همراه دارد که داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ می توانند تجربه بسیار مناسبی با مطالعه این مجموعه کامل داشته باشند.
عنوان مجموعه : سوالات مشاور واحد آموزشی
آزمون : ۱۴۰۲ مشاور واحد آموزشی
محتویات : تمامی منابع مشاور واحد آموزشی

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورشدر خدمت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ هستیم که برای تک تک رشته های شغلی آن منابع مطالعاتی پرمحتوا را ارائه نموده ایم که در این نوشتار به رشته شغلی مشاور واحد آموزشی می پردازیم که برای داوطلبان آن مجموعه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش کشور را عرضه نموده ایم که آنچه بعنوان منابع استخدامی مشاور واحد آموزشی مطرح است را می توانید با این بسته نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش دریافت نمایید.

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی تاپ سوال طبق منابع امتحانی عمومی و تخصصی این رشته تدارک دیده شده که تدارک این مجموعه هم با ارزیابی آزمون های قبلی این رشته صورت گرفته که از سوالات بخش های عمومی و تخصصی مشاور واحد آموزشی سال های قبل هم نهایت بهره را برده ایم که خیلی می تواند در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال ۱۴۰۲ نتیجه بخش باشد. داوطلبان جهت قبولی آزمون این رشته منابعی را مد نظر قرار دهند که نیاز آنها را در هر دو بخش آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی مرتفع سازد و با یک آمادگی قابل قبول به این رقابت استخدامی سراسری کشور بپردازند.

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش | آزمون سال ۱۴۰۲

استانداردترین منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی از تاپ سوال

برای آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۲ یکی از کاملترین مجموعه ها را برای داوطلبان ارائه نمودیم که تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی را به همراه دارد و داوطلبان با مطالعه این منابع قطعا آمادگی خود را جهت کسب نتیجه قبولی حداکثر خواهند نمود. این منابع از بررسی و رصد دقیق منابع آزمون های استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های اخیر گردآوری شده است که برای داوطلبان مهم ترین منبع به شمار می رود.

منابع حیطه عمومی مشاور واحد آموزشی : تاریخ و فرهنگ تمدن ، تعلیم و تربیت اسلامی ، معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی ، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی ، توانایی های عمومی ذهنی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی

منابع حیطه تخصصی مشاور واحد آموزشی : مشاوره مدرسه ، مشاوره خانواده ، اصول و فنون مشاوره ، روان شناسی تربیتی ، روان شناسی یادگیری ، راهنمایی و مشاوره شغلی
منابع حیطه اختصاصی مشاور واحد آموزشی : اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش ، روش ها و فنون تدریس ، روانشناسی تربیتی ، سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی

برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش یکی از کاملترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مشاور واحد آموزشی را ارائه نموده ایم که همانند همیشه پایگاه تاپ سوال به تمام عناوین شغلی آزمون آموزش و پرورش نگاه ویژه خود را داشته باشد. این مجموعه تمامی نمونه سوالات آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی را برای داوطلبان به همراه دارد و داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ می توانند تجربه موفقی با مطالعه این نمونه سوالات و درسنامه ها داشته باشند.

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / منابع تخصصی ویژه ۱۴۰۲

برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش جامع ترین نمونه سوالات تخصصی استخدامی مشاور واحد آموزشی را معرفی نموده ایم که از آزمونهای اخیر حاصل شده اند و تاپ سوال از جمله پایگاهی که بصورت ویژه بر روی بخش تخصصی آزمون مشاور واحد آموزشی کار نموده است. در این مجموعه تخصصی نمونه سوالات آزمون های استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ قرار داده شده است که داوطلبان حتما این منابع را مطالعه نمایند.

۱۸۳ سوال تخصصی مشاوره خانواده با پاسخ

۱۸۱ سوال تخصصی مشاوره مدرسه با پاسخ

۲۷۴ سوال تخصصی اصول و فنون مشاوره با پاسخ

۲۸۵ سوال تخصصی روان شناسی یادگیری با پاسخ

۲۸۲ سوال تخصصی روان شناسی تربیتی با پاسخ

۱۲۰ سوال تخصصی راهنمایی و مشاوره شغلی با پاسخ

  • کاملترین سوالات حیطه تخصصی برای آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی / با پاسخنامه
  • شامل بودن تمامی دروس حیطه تخصصی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / ۱۴۰۲
  • دفترچه سوالات آزمون تخصصی استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / به همراه پاسخنامه

جزوات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / تخصصی

این جزوات تخصصی تمام منابع امتحانی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال ۱۴۰۲ را دربر می گیرد که حاوی راهکارهای آموزشی بسیار با ارزش جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش آزمون پیش رو است. این درسنامه ها دانش تخصصی داوطلبان آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی را بصورت حداکثری رشد خواهد داد و داوطلبان را آماده حضور در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی می نماید.

۱۸۹ صفحه جزوه تخصصی اصول و فنون مشاوره

۲۹۵ صفحه جزوه تخصصی روانشناسی تربیتی

۲۳۲ صفحه جزوه تخصصی روانشناسی یادگیری

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / منابع عمومی ویژه ۱۴۰۲

برای آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش یک بررسی کامل از سوالات عمومی مطرح شده همین رشته و آزمون های آموزش و پرورش داشته ایم که توانسته ایم این تعداد سوالات با پاسخنامه که از مهم ترین نمونه سوالات به حساب می آیند گردآوری نماییم. برای آزمون ۱۴۰۲ تمام منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی را در نظر گرفته ایم که داوطلبان می توانند در این بخش مطالعه داشته باشند.

تاریخ و فرهنگ تمدن ۱۱۶ سوال

تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۷ سوال

معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی ۶۳۲ سوال

دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی ۳۲۵ سوال

توانایی های عمومی ذهنی ۵۴۲ سوال

زبان و ادبیات فارسی ۶۵۵ سوال

زبان انگلیسی عمومی ۶۱۶ سوال

ریاضی و آمار مقدماتی ۷۵۰ سوال

فناوری اطلاعات ۷۳۳ سوال

  • بخش بسیار کامل برای حیطه عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی / با پاسخ
  • کاملترین مجموعه از نظر منابع معرفی شده حیطه عمومی استخدامی مشاور واحد آموزشی

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / اختصاصی با پاسخ ۱۴۰۲

۱۲۳ سوال اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

۱۸۲ سوال روش ها و فنون تدریس

۱۹۶ سوال روانشناسی تربیتی

۱۸۷ سوال سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / دفترچه ها با پاسخ تشریحی

تعداد هفت دوره از آزمون های استخدامی آموزش و پرورش و ده دوره از آزمون های فراگیر را در بخش عمومی پوشش داده ایم تا داوطلبان این آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به سوالات دوره های قبل از آشنایی کامل برخوردار باشند تا راحت تر به پاسخگویی سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش بپردازند و جزو استخدام شوندگان رشته شغلی مشاور واحد آموزشی این آزمون باشند.

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی با پاسخنامه (سال های ۸۴ – ۸۶ – ۸۹)

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پورش با پاسخ تشریحی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵)

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲)

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی مشاور تحصیلی (مشاور واحد آموزشی) / سال ۸۹

سوالات استخدامی آزمون اول اجرایی / ۱۳۹۴

سوالات استخدامی آزمون دوم اجرایی / ۱۳۹۴

سوالات استخدامی آزمون سوم اجرایی / ۱۳۹۵

سوالات استخدامی آزمون چهارم اجرایی / ۱۳۹۶

سوالات استخدامی آزمون پنجم اجرایی / ۱۳۹۷

سوالات استخدامی آزمون ششم اجرایی / ۱۳۹۷

سوالات استخدامی آزمون هفتم اجرایی / ۱۳۹۸

سوالات استخدامی آزمون هشتم اجرایی / ۱۳۹۹

سوالات استخدامی آزمون نهم اجرایی / ۱۴۰۱

سوالات استخدامی آزمون دهم اجرایی / ۱۴۰۲

جزوات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / عمومی

برای بخش عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی درسنامه هایی کاملا کاربردی که به کار این آزمون خیلی می آید در نظر گرفته ایم که داوطلبان دوره های قبل رشته های شغلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استفاده خوبی از آنها نمودند و حالا داوطلبان رشته شغلی مشاور واحد آموزشی را به مطالعه این منابع توصیه می نماییم تا نکات و آموزش های لازم برایشان حاصل گردد.

جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۶ صفحه

جزوه استخدامی احکام و معارف اسلامی ۵۲ صفحه

جزوه استخدامی هوش و توانمندی ۱۰ صفحه

جزوه استخدامی مهارت های کامپیوتر ۲۵۰ صفحه

جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ۱۴۱ صفحه

جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۱۴۰ صفحه


مشاور واحد آموزشی / منابع مطالعاتی ۱۴۰۲

تاپ سوال بعنوان مرجع نمونه سوالات استخدامی کشور درصدد ارائه کاملترین نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش بوده است و منابعی را در این مجموعه مورد انتخاب قرار داده ایم که برای آزمون سال ۱۴۰۲ نیاز بوده اند و پیش بینی های لازم را جهت آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی به عمل آورده ایم و دانلود این نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی و درسنامه ها را به همه داوطلبان پیشنهاد می نماییم. قطعا تاپ سوال کاملترین ها را عرضه می نماید چون که نامی شناخته شده در این حوزه کاری برای مخاطبان و متقاضیان آزمون های استخدامی است.

امیدواریم مطالبی را که برای معرفی مجموعه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش به کار برده ایم برای شما داوطلبان عزیز مورد قبول واقع شود و توانسته آن منبعی که یک داوطلب جهت موفقیت در آزمون به آن نیازمند است را تدارک دیده باشیم و مطمئن باشید می توانید کامل ترین منبع را برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته مشاور واحد آموزشی را دریافت نمایید و با یک قدرت علمی بسیار بالا به رقابت با داوطلبان این آزمون بپردازید که حتما نتیجه این سعی و تلاش شما داوطلبان قبولی در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش می باشد.

دانلود سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش آزمون ۱۴۰۲

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مشاور واحد آموزشی


داوطلبان بسیار زیادی در آزمون های قبلی آموزش و پرورش، تاپ سوال را تجربه نمودند پایگاهی که با استفاده از تجربه خود و قبولشدگان آزمون های قبلی جامع ترین منابع استخدامی را تولید می نماید و حال برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون ۱۴۰۲ کاملترین سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش را ارائه داشته است تا داوطلبان دوباره شاهد یک بسته کمک آموزشی هدفمند از این تیم تولید محتوا باشند و حتما انتخاب نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی نتیجه آور خواهد بود که آن هم استخدام شما داوطلبان در این رشته شغلی است.

آزمون استخدامی رشته مشاور واحد آموزشی – ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش جهت استخدام نیروی خود قصد برگزاری آزمون دارد و رشته مشاور واحد آموزشی یکی از خوشه های شغلی این آزمون می باشد و متقاضیان آن می توانند نسبت به این آزمون، خود را آماده نمایند. برای مشاور واحد آموزشی هم داوطلبان زیادی به رقابت خواهند پرداخت و داوطلبانی که می خواهند به قبولی در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش دست یابند حتما آزمون های سال های گذشته این رشته را مطالعه داشته باشند که در پاسخ دهی شما به سوال های آزمون مشاور واحد آموزشی سال ۱۴۰۲ بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی – عمومی و تخصصی

منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی را در بخش های بالا معرفی داشته ایم و داوطلبان حتما باید شناخت کامل از این منابع آزمون داشته باشند. آزمون کتبی طبق منابعی که در دفترچه اعلام می گردد برگزار می شود و داوطلبان می توانند این منابع استخدامی مشاور واحد آموزشی را از دروس دانشگاه مورد مطالعه قرار دهند و هم می توانند مجموعه ای که خدمت شما داوطلبان در این بخش ارائه شده است را فراگیرند. مجموعه استخدامی مشاور واحد آموزشی این بخش دقیقا با منابع اعلامی این رشته شغلی هماهنگی دارد.

دفترچه آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی – سال های اخیر

یکی از مهم ترین بخش هایی که در هر مجموعه مطالعاتی استخدامی، برای داوطلبان از اهمیت خاصی برخوردار است بخش دفترچه های آزمون استخدامی می باشد. دفترچه آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های اخیر را در بخش عمومی بطور کامل معرفی نمودیم و محتویات دفترچه های تخصصی هم در بخش معرفی بسته تخصصی، اشاره داشته ایم. داوطلبان با مطالعه اصل نمونه سوالات آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های اخیر می توانند به عملکرد خود در بخش های عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال ۱۴۰۲ قوت ببخشند.

آموزش و پرورش

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی