2019/09/23

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش (منبع ۹۸)

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورشدر خدمت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸ هستیم که برای تک تک رشته های شغلی آن منابع مطالعاتی پرمحتوا را ارائه نموده ایم که در این وشتار به رشته شغلی مشاور واحد آموزشی می پردازیم که برای داوطلبان آن مجموعه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش کشور را عرضه نموده ایم که آنچه بعنوان منابع استخدامی مشاور واحد آموزشی مطرح است را می توانید با این بسته نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش را دریافت نمایید.

نمونه سوالات آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی وبگاه تاپ سوال طبق مواد امتحانی عمومی و تخصصی این رشته تدارک دیده شده که تدارک آن هم با ارزیابی آزمون های قبلی این رشته صورت گرفته که از سوالات بخش های عمومی و تخصصی مشاور واحد آموزشی سال های قبل هم نهایت بهره را برده ایم که خیلی می تواند در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال ۹۸ نتیجه بخش باشد. داوطلبان جهت قبولی آزمون این رشته منابعی رامد نظر قرار دهند که نیاز آنها را در هر دو بخش آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی مرتفع سازد و با یک آمادگی قابل قبول به این رقابت استخدامی سراسری کشور بپردازند.

مجموعه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش | آزمون سال ۹۸

استاندارترین منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی از وبگاه تاپ سوال

منابع عمومی مشاور واحد آموزشی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

منابع تخصصی مشاور واحد آموزشی : مشاوره مدرسه ، مشاوره خانواده ، اصول و فنون مشاوره ، روان شناسی تربیتی ، روان شناسی یادگیری ، راهنمایی و مشاوره شغلی

برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی کد ۳۴۰۰ آزمون سال ۹۸ آموزش و پرورش یکی از کاملترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته مشاور واحد آموزشی را ارائه نموده ایم که همانند همیشه وبگاه تاپ سوال به تمام عناوین شغلی آزمون آموزش و پرورش نگاه ویژه خود را داشته باشد.

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / منابع تخصصی

برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش جامع ترین نمونه سوالات تخصصی استخدامی مشاور واحد آموزشی را معرفی نموده ایم که از آزمونهای اخیر حاصل شده اند و تاپ سوال از جمله وبگاهی که بصورت ویژه برروی بخش تخصصی آزمون مشاور واحد آموزشی کار نموده است.

۱۸۳ سوال تخصصی مشاوره خانواده با پاسخنامه

۱۸۱ سوال تخصصی مشاوره مدرسه با پاسخنامه

۲۷۴ سوال تخصصی اصول و فنون مشاوره با پاسخنامه

۲۸۵ سوال تخصصی روان شناسی یادگیری با پاسخنامه

۲۸۲ سوال تخصصی روان شناسی تربیتی با پاسخنامه

۱۲۰ سوال تخصصی راهنمایی و مشاوره شغلی با پاسخنامه

جزوات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / تخصصی

این جزوات تخصصی تمام منابع امتحانی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال ۹۸ را دربر می گیرد که حاوی راهکارهای آموزشی بسیار باارزش جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی مشاور واحد اموزشی آموزش و پرورش آزمون پیش رو است.

۱۸۹ صفحه جزوه تخصصی اصول و فنون مشاوره

۲۹۵ صفحه جزوه تخصصی روانشناسی تربیتی

۲۳۲ صفحه جزوه تخصصی روانشناسی یادگیری

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / منابع عمومی

برای آزمون استخدامی مشاور واحد اموزشی آموزش و پرورش یک رصد کامل از سوالات عمومی مطرح شده همین رشته و آزمون های آموزش و پرورش داشته ایم که توانسته ایم این تعداد سوالات با پاسخنامه که از مهم ترین نمونه سوالات به حساب می آیند گرد آوری نماییم.

نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی به تعداد ۶۵۵ عدد

نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی به تعداد ۶۳۲ عدد

نمونه سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به تعداد ۷۵۰ عدد

نمونه سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی به تعداد ۶۱۶ عدد

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به تعداد ۳۲۵ عدد

نمونه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به تعداد ۷۳۳ عدد

نمونه سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی به تعداد ۵۴۲ عدد

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / دفترچه ها

تعداد هفت دوره از آزمون های استخدامی آموزش و پرورش و پنج دوره از آزمون های فراگیر را در بخش عمومی پوشش داده ایم تا داوطلبان این آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به سوالات دوره های قبل از آشنایی کامل برخوردار باشند تا راحت تر به پاسخگویی سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش بپردازند و جزو استخدام شوندگان رشته شغلی مشاور واحد آموزشی این آزمون باشند.

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی با پاسخنامه (سال های ۸۴ – ۸۶ – ۸۹)

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پورش با پاسخنامه تشریحی (سال های ۹۴ – ۹۵)

دفترچه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی (سال های ۹۶ – ۹۷)

دفترچه سوالات تخصصی استخدامی مشاور تحصیلی (مشاور واحد آموزشی) / سال ۸۹

سوالات استخدامی آزمون اول دستگاه های اجرایی / خرداد سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات استخدامی آزمون دوم دستگاه های اجرایی / اسفند سال ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سوالات استخدامی آزمون سوم دستگاه های اجرایی / آبان سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

سوالات استخدامی آزمون چهارم دستگاه های اجرایی / شهریور سال ۹۶ با پاسخنامه تشریحی

سوالات استخدامی آزمون پنجم دستگاه های اجرایی / تیر سال ۹۷ با پاسخنامه تشریحی

جزوات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش / عمومی

برای بخش عمومی آزمون مشاور واحد آموزشی درسنامه هایی کاملا کاربردی که به کار این آزمون خیلی می آید در نظر گرفته ایم که داوطلبان دوره های قبل رشته های شغلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استفاده خوبی از آنها نمودند و حالا داوطلبان رشته شغلی مشاور واحد آموزشی را به مطالعه آنها توصیه می نماییم تا نکات و آموزش های لازم برایشان حاصل گردد.

جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۶ صفحه

جزوه استخدامی احکام و معارف اسلامی ۵۲ صفحه

جزوه استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۱۰ صفحه

جزوه استخدامی مهارت های هفت گانه کامپیوتر ۲۵۰ صفحه

جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی ۱۴۱ صفحه

جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۱۴۰ صفحه


مشاور واحد آموزشی / منابع مطالعاتی

تاپ سوال بعنوان مرجع نمونه سوالات استخدامی کشور درصدد ارائه کاملترین نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش بوده است و منابعی را در این مجموعه مورد انتخاب قرار داده ایم که برای آزمون سال ۹۸ نیاز بوده اند و پیش بینی های لازم را جهت آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی به عمل آورده ایم و دانلود این نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی و درسنامه ها را به همه داوطلبان پیشنهاد می نماییم. قطعا تاپ سوال کاملترین ها را عرضه می نماید چون که نامی شناخته شده در این حوزه کاری برای مخاطبان و متقاضیان ازمون های استخدامی است.

امیدواریم مطالبی را که برای معرفی مجموعه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش به کار برده ایم برای شما داوطلبان عزیز مورد قبول واقع شود و توانسته آن منبعی که یک داوطلب جهت موفقیت در آزمون به آن نیازمند است را تدارک دیده باشیم و مطمئن باشید می توانید کامل ترین منبع را برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته مشاور واحد آموزشی را از سایت دریافت نمائید و با یک قدرت علمی بسیار بالا به رقابت با داوطلبان این آزمون بپردازید که انشالله نتیجه این سعی و تلاش شما داوطلبان قبولی در آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش باشد.

دانلود سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش جهت استخدام

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشت مشاور واحد آموزشی


داوطلبان بسیار زیادی در آزمون های قبلی آموزش و پرورش، وبگاه تاپ سوال را تجربه نمودند وبگاهی که با استفاده از تجربه خود و قبولشدگان آزمون های قبلی جامع ترین منابع استخدامی را تولید می نماید و حال برای رشته شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون ۹۸ کاملترین سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش را ارائه داشته است تا داوطلبان دوباره شاهد یک بسته کمک آموزشی هدفمند از این تیم تولید محتوا باشند و حتما انتخاب نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی نتیجه آور خواهد بود که آن هم استخدام شما داوطلبان در این رشته شغلی است.

آموزش و پرورش

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی