2019/09/28

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش (منبع ۱۴۰۰)

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورشسوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورشداوطلبان آزمون آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰ که به دنبال منابع مطالعاتی کامل هستند جهت آزمون مربوط به رشته شغلی خود، پایگاه تاپ سوال به تمامی عناوین شغلی توجه نموده و در این صفحه کاملترین بسته سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش را تولید و منتشر کرده است و از اصل منابع استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آزمون امسال برخوردار می باشد و داوطلبان آزمون رشته ساخت و تولید با یک چنین منابع مطالعاتی قطعا بهتر از هر داوطلبی در این رقابت استخدامی سراسری می توانند حضور داشته باشند که ویژه آزمون ۱۴۰۰ تهیه و تنظیم گشته است.

منابع در نظر گرفته شده در بخش مطالعاتی آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش از آزمون های اخیر همین رشته بدست آمده که آنها را تحت یک نام خدمت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ساخت و تولید عرضه نموده ایم و حتما از انتخاب اول داوطلبان این آزمون پیش رو محسوب می گردد و به تمام مخاطبان این نوشتار توصیه می نماییم منابعی را در برنامه مطالعاتی خود بگنجانند که به تمام نیازهای مطالعاتی و آموزشی آنها پاسخگو باشد که نمونه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش از این دست منابع عرض شده است.

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش / آزمون ۱۴۰۰

کاملترین نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته ساخت و تولید

منابع تخصصی هنرآموز ساخت و تولید : رسم فنی ، تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه ، محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، اجزای ماشین) ، ماشین های کنترل عددی (CNC) و علم مواد ، سیستم های اندازه گیری

منابع عمومی هنرآموز ساخت و تولید : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

برای مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار) از مهم ترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال های اخیر عمومی رصد کاملی به عمل آورده ایم که از استاندارترین منابع استخدامی هنرآموز ساخت و تولید در کشور جهت آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ به حساب می آیند.

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش (بخش عمومی)

نمونه سوالات عمومی انتخاب شده از آزمون های استخدامی اخیر رشته هنرآموز ساخت و تولید و آموزش و پرورش تامین کننده دانش مورد نیاز داوطلبان آزمون ۱۴۰۰ خواهد بود که تمامی سوالات با پاسخنامه خدمت داوطلبان ارائه می گردد.

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ۶۴۸ عدد

نمونه سوالات معارف اسلامی ۶۳۱ عدد

نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ۷۵۸ عدد

نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی ۶۱۸ عدد

نمونه سوالات اطلاعات عمومی ۳۲۵ عدد

نمونه سوالات فناوری اطلاعات (کامپیوتر) ۷۳۸ عدد

نمونه سوالات هوش و توانمندی ۵۴۲ عدد

سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش (دفترچه ها)

تاپ سوال از پایگاه هایی می باشد که به تمام دفترچه های استخدامی آزمون های آموزش و پرورش و فراگیر در بخش عمومی پرداخته و برای هر یک از رشته های شغلی دفترچه ارائه داشته و حال برای رشته استخدامی هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار) این کار را به عمل آورده ایم.

سوالات آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید همراه با پاسخنامه / سال های ۸۴ – ۸۶ – ۸۹

سوالات هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی / سال های ۹۴ – ۹۵

سوالات هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش با پاسخ تشریحی / سال های ۹۶ – ۹۷

سوالات تخصصی استخدامی هنرآموز ساخت و تولید مربوط به سال ۸۹

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خرداد ۹۴ + پاسخ نامه تشریحی

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اسفند ۹۴ + پاسخ نامه تشریحی

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی آبان ۹۵ + پاسخ نامه تشریحی

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شهریور ۹۶ + پاسخ نامه تشریحی

سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تیر ۹۷ + پاسخ نامه تشریحی

جزوات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش (دروس عمومی)

داوطلبان در بخش عمومی می توانند از جزوات استخدامی دروس مورد نظر هم بهره مند گردند که برای رشته شغلی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش آنها را به داوطلبان پیشنهاد نموده ایم و استفاده از این جزوات آموزشی در روند بهبود توان علمی این بخش کارا خواهد بود.

۱۳۶ صفحه جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی

۵۲ صفحه جزوه استخدامی احکام و معارف اسلامی

۲۵۰ صفحه جزوه استخدامی مهارت های کامپیوتر

۱۴۱ صفحه جزوه استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی

۱۰ صفحه جزوه استخدامی هوش و توانمندی

۱۴۰ صفحه جزوه استخدامی زبان انگلیسی عمومی


منابع آزمون هنرآموز ساخت و تولید (ماشین ابزار)

در رابطه با مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش تمام بخش هایی را که در نظر گرفتیم را به توصیح پرداختیم و داوطلبان از محتویات دقیق این بسته نمونه سوالات آزمون استخدامی هنراموز ساخت و تولید اطلاع کامل داشته باشند و با دانلود نمونه سوالات استخدامی ساخت و تولید قطعا رقم زننده نتیجه قبولی در آزمون سال ۱۴۰۰ خواهید بود. تاپ سوال که تولید کننده برتر بسته های کمک آموزشی آزمون های استخدامی کشور همیشه تکیه گاهی برای داوطلبان آزمون های قبل بوده و حالا برای آزمون آموزش و پرورش سال ۱۴۰۰ آماده می باشد.

نمونه سوالات استخدامی رشته ساخت و تولید بخش های معرفی شده از خود آزمون های قبلی این رشته حاصل گردیده تا داوطلبان آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش تجربه خوبی برای ارتقاء دانش بخش های مدنظر داشته باشند. این مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش با بازنگری های فراوان تیم تولید محتوای این پایگاه از مهم ترین آزمون های استخدامی نتیجه شده است.

دانلود سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش آزمون ۱۴۰۰

منابع آزمون استخدامی هنرآموز ساخت و تولید

آموزش و پرورش

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی