2023/10/22

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری (آزمون ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری برای آزمون سال ۱۴۰۲ بصورت کامل ارائه گردید که تمامی سوالات بخش های تخصصی و عمومی را با پاسخنامه به همراه دارد که داوطلبان آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری می توانند قبولی در آزمون پیش رو را حتمی بدانند.
نام مجموعه : کارشناس حقوقی شهرداری
آزمون : کارشناس حقوقی شهرداری ۱۴۰۲
محتویات : منابع تخصصی و منابع عمومی

یکی از کارهای تخصصی که وب سایت تاپ سوال انجام داده تهیه مجموعه بسیار کامل سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری می باشد که می تواند منبع مطالعاتی فوق العاده برای داوطلبانی که جهت استخدام در شهرداری در این آزمون شرکت می نمایند دیده شود و دریافت این مجموعه سوالات را به همه کسانی که می خواهند در آزمون استخدامی شهرداری شغل کارشناس حقوقی موفق شوند توصیه می کنیم و آنرا جزو برنامه مطالعاتی خود قرار دهید مطالعه نمونه سوالات کامل و کاربردی چه عمومی و چه تخصصی حتما برای آزمون تاثیر گذار و همراه با بهبود دانش و توان علمی خواهد بود که با دریافت آن به ویژگی های اصلی این سوالات آزمون استخدامی شهرداری پی خواهید برد.

مجموعه ای که برای آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری سال ۱۴۰۲ ارائه شده است شامل تمامی منابع تخصصی و عمومی این آزمون می باشد و داوطلبان از این نظر که می توانند کاملترین منبع مطالعاتی را تجربه نمایند مطمئن باشند چون که تدارک هر مجموعه بر اساس منابع تخصصی و عمومی اعلامی آزمون صورت می گیرد که این مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری هم اینگونه تدارک یافته است.

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری (آزمون سال ۱۴۰۲)

تمام منابع تخصصی و عمومی در مجموعه استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری

منابع تخصصی کارشناس حقوقی شهرداری : قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی ، حقوق اداری ، قانون شهرداری ها ، قانون ثبت اسناد و املاک

منابع عمومی کارشناس حقوقی شهرداری : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی ، هوش و استعداد تحصیلی ، فناوری اطلاعات ، ریاضی و آمار

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری / تخصصی

۲۴۷ سوال قانون مدنی + پاسخ

۲۳۱ سوال قانون آیین دادرسی مدنی + پاسخ

۱۸۴ سوال حقوق اداری + پاسخ

۱۴۳ سوال قانون شهرداری ها + پاسخ

۱۲۶ سوال قانون ثبت اسناد و املاک + پاسخ

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری / عمومی

۳۴۷ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخ

۳۲۴ سوال معارف اسلامی + پاسخ

۲۸۴ سوال زبان انگلیسی عمومی + پاسخ

۳۲۵ سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی + پاسخ

۲۸۳ سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخ

۳۱۷ سوال فناوری اطلاعات + پاسخ

۳۹۲ سوال ریاضی و آمار + پاسخ

جزوات و دفترچه های استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری ۱۴۰۲

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری (سال ۱۳۹۲)

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری (سال ۱۳۹۰)

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری (سال ۱۳۹۲)

جزوه کامل مجموعه قوانین شهرداری ها

جزوه مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها


کارشناس حقوقی شهرداری / آزمون ۱۴۰۲

تمام سعی خود را به کار برده ایم که با دریافت مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری یک منبع مطالعاتی بسیار کامل را در اختیار داشته باشید و نیاز به دیگر منابع جهت شرکت در آزمون مرتفع شود تاپ سوال هیچ گونه کم و کاستی را متوجه این مجموعه نمی سازد و قطعا مطالعه این سوالات آمادگی شما را چند برابر خواهد کرد که براحتی می توانید قبولی خود را نسبت به دیگر داوطلبان افزایش دهید.

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری / ویژه آزمون ۱۴۰۲

منابع استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری / بخش های تخصصی و عمومی

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی