2024/03/17

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (آزمون ۱۴۰۳)

سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری عنوان این مجموعه فوق کامل می باشد که برای آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است و قطعا داوطلبان این آزمون می توانند براحتی نتیجه قبولی را کسب نمایند.
عنوان مجموعه : کارشناس شهرسازی شهرداری
آزمون : کارشناس شهرسازی شهرداری ۱۴۰۳
محتویات : منابع تخصصی و عمومی

برای یکی از رشته های بسیار مهم آزمون استخدامی شهرداری سال ۱۴۰۳ منبعی را گردآوری نمودیم که تمامی منابع آزمون را شامل می گردد. سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری عنوانی می باشد که این مجموعه کامل به خود اختصاص داده است و داوطلبان می توانند کاملترین منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری را مطالعه نمایند. اگر داوطلبان آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری سال ۱۴۰۳ این مجموعه استخدامی را مطالعه کامل داشته باشند قطعا دانش مورد نیاز آزمون را بدست خواهند آورد و به تمامی سوالات استخدامی شهرداری می توانند پاسخگو باشند.

این مجموعه تمامی منابع تخصصی و عمومی که برای آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری معرفی شده است را به همراه دارد و داوطلبان این آزمون می توانند تجربه بسیار خوبی برای خود رقم بزنند. این مجموعه شامل اصل سوالات تخصصی و عمومی آزمون های استخدامی برگزار شده سال های اخیر می باشد و برای آزمون سال ۱۴۰۳ یکی از کاملترین منابع مطالعاتی به شمار می رود. داوطلبان برای کسب نتیجه قبولی تمامی بخش های این مجموعه را مطالعه داشته باشند و حتما داوطلبان آمادگی حضور در آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری را خواهند داشت.

سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (آزمون سال ۱۴۰۳)

کاملترین منابع آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (تخصصی و عمومی)

منابع تخصصی کارشناس شهرسازی شهرداری : شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مقررات ملی ساختمان (مباحث ۱۹ ، ۴ ، ۳) ، کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری ، بازآفرینی شهری

منابع عمومی کارشناس شهرسازی شهرداری : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی ، هوش و استعداد تحصیلی ، فناوری اطلاعات ، ریاضی و آمار

سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (تخصصی)

برای داوطلبان آزمون استخدامی شهرسازی شهرداری سال ۱۴۰۳ یکی از کاملترین بخش های تخصصی را ارائه نمودیم که تمامی سوالات با پاسخ هستند و قطعا مطالعه این نمونه سوالات داوطلبان را در پاسخگویی به سوالات تخصصی استخدامی شهرسازی شهرداری یاری خواهد نمود.

۷۵ سوال شهرسازی

۱۹۰ سوال برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۱۴۳ سوال مقررات ملی ساختمان

۹۴ سوال کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

۱۳۵ سوال بازآفرینی شهری

سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (عمومی)

همانطور که برای بخش تخصصی آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری کاملترین مجموعه را ارائه نمودیم برای بخش عمومی آزمون هم کاملترین مجموعه را با پاسخ ارائه و داوطلبان مهم ترین نمونه سوالات را مورد مطالعه قرار دهند.

۳۴۵ سوال زبان و ادبیات فارسی

۳۲۵ سوال معارف اسلامی

۲۸۵ سوال زبان انگلیسی عمومی

۳۲۴ سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی

۲۷۸ سوال هوش و استعداد تحصیلی

۳۱۴ سوال فناوری اطلاعات

۳۲۷ سوال ریاضی و آمار

دفترچه و جزوات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (برگزار شده در سال ۱۳۹۱)

اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (برگزار شده در سال ۱۳۹۲)

جزوه کامل مجموعه قوانین شهرداری ها

جزوه مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

مجموعه سوالات و نکات قوانین شهر و شهرداری


کارشناس شهرسازی شهرداری (آزمون ۱۴۰۳)

داوطلبان آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری در این بخش یکی از کاملترین منابع مطالعاتی را ملاحضه نمودند که تمامی نمونه سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری این مجموعه به همراه پاسخ می باشد و قطعا داوطلبان با مطالعه این منابع تخصصی و عمومی می توانند نتیجه قبولی آزمون استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری را بدست آورند.

دانلود سوالات استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری (آزمون ۱۴۰۳)

مجموعه استخدامی کارشناس شهرسازی شهرداری / تخصصی و عمومی

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی