2017/03/02

امتیاز : / 5. رای :

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری + پاسخنامه

یکی از رشته های شغلی آزمون استخدامی شهرداری شغل کارشناس برنامه ریزی و آموزش می باشد که علاقمندان مربوط به خودش را دارد و باید برای قبولی در آزمون استخدامی آن برنامه ریزی نمود حتما انتخاب یک منبع مطالعاتی کامل و خوب در کنار مهارت های علمی هر داوطلب می تواند تاثیر به سزایی در موفقیت آزمون داشته باشد با استفاده از مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری که تاپ سوال آنرا تدارک دیده سعی کنید با دریافتش آمادگی خود را به مرز حداکثری رسانده و آنرا جزو برنامه های مطالعاتی خود قرار دهید به جرات می توان گفت چنین مجموعه سوالات را فقط می توانید در تاپ سوال دریافت نمایید مجموعه سوالاتی که توسط متخصصان علمی و آموزشی تاپ سوال تهیه شده اند و آماده دریافت شما سروران می باشند.

قبولی با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری

مواد آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری :

  • مواد تخصصی آزمون : روش تحقیق و آمار ، سنجش و اندازه گیری ، تئوری های مدیریت ( اصول مدیریت ، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  • مواد عمومی آزمون : زبان و ادبیات فارسی ، احکام و معارف اسلامی ، زبان انگلیسی ، فناوری اطلاعات (مهارت های ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و قوانین و مقررات شهر و شهرداری

محتویات مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری :

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (سوالات تخصصی) :

نمونه سوالات روش تحقیق و آمار ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۱۴۵ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۱۵۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات تئوری های مدیریت ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۲۵۰ عدد به همراه پاسخ نامه تشریحی)

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۱۷۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۱۴۵ عدد به همراه پاسخ نامه)

نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (۱۹۰ عدد به همراه پاسخ نامه)

سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (سوالات عمومی) :

۳۴۵ نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۳۲۵ نمونه سوال استخدامی احکام و معارف اسلامی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۴۵۰ نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۳۱۵ نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارت های ICDL) مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۲۸۵ نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۳۲۵ نمونه سوال استخدامی اطلاعات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

۱۰۰ نمونه سوال استخدامی قوانین و مقررات شهر و شهرداری مربوط به آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری به همراه پاسخنامه

جزوات و دفترچه سوالات موردنیاز آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری :

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (برگزار شده در سال ۹۲)

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (برگزار شده در سال ۹۰)

اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری (برگزار شده در سال ۹۲)

جزوه کامل مجموعه قوانین شهرداری ها شامل تمامی مباحث ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری

جزوه مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری شامل تمامی مباحث ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری

مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری ها ویژه آزمون استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری

برای موفقیت شما داوطلبان عزیز کاملترین و جامع ترین مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی شهرداری را تدارک دیده ایم که تمام مواد امتحانی مناسب این شغل را در بر دارد این مجموعه سوالات ارائه شده از تاپ سوال قطعا در موفقیت شما تأثیر گذار خواهد بود و هیچ گونه کمبود را متوجه ابن مجموعه نمی دانیم.

با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی و آموزش شهرداری گامی بلند در جهت استخدام

مناسب ترین منبع مطالعاتی جهت استخدام این شغل را مشاهده می نمایید

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی