2020/05/23

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر (منابع ۱۴۰۰)

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمرمنابع هر یک از رشته های شغلی آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر توسط تاپ سوال بررسی و برای داوطلبان آنها بسته های مطالعاتی کامل در سطح کشور عرضه گردیده است که در این قسمت سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر خدمت شما مخاطبان تشریح خواهد شد. سازمان و نهادها نیروهای مورد نیاز خود را طی آزمون های استخدامی پذیرش می نمایند که هلال احمر هم در رشته های شغلی خود این اقدام را به عمل می آورد و در این بخش بر مبنا منابع استخدامی کارشناس امور بیمارستانها هلال احمر مجموعه سوالات و جزوات مورد نیاز ارائه شده است.

پذیرش نیرو در عناوین کارشناس مراکز درمانی ، کارشناس بهداشت و درمان و کارشناس خدمات بهداشت و درمان اضطراری برای رشته کارشناس امور بیمارستان ها در آزمون هلال احمر صورت می گیرد و برای آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ تمام تلاش بکار گرفته شد تا داوطلبان بهترین تجربه را شاهد باشند. در ادامه محتویات و منابع آزمون را توضیح خواهیم داد.

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر / آزمون ۱۴۰۰

منابع آزمون استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر

منابع تخصصی کارشناس امور بیمارستانها : اصول و مبانی مدیریت، اصول و مبانی برنامه ریزی، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان کشور، اقتصاد سلامت و بیمه، اصول و مبانی خدمات بهداشتی درمانی

منابع عمومی کارشناس امور بیمارستانها : ریاضی و آمار مقدماتی، معارف اسلامی، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)، اطلاعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندی های عمومی

تاپ سوال بعد از ارائه کاملترین مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر تصمیم گرفت برای رشته های شغلی آن هم طبق منابع بخش های تخصصی و عمومی کاملترین بسته ها را عرضه داشته باشد که در ادامه به محتویات یکی از بسته ها پرداخته می شود.

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر / تخصصی

۱۱۰ سوال تخصصی اصول و مبانی مدیریت

۱۱۰ سوال تخصصی اصول و مبانی خدمات بهداشتی درمانی

سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر / عمومی

۵۳۶ سوال زبان و ادبیات فارسی با پاسخ

۵۱۳ سوال معارف اسلامی با پاسخ

۵۵۷ سوال فناوری اطلاعات با پاسخ

۴۷۶ سوال زبان انگلیسی عمومی با پاسخ

۶۳۸ سوال ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخ

۳۲۵ سوال اطلاعات عمومی با پاسخ

۵۰۲ سوال هوش و توانمندی با پاسخ

جزوات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها / عمومی

مهارت های کامپیوتر (۲۵۰ صفحه جزوه)

زبان و ادبیات فارسی (۱۳۶ صفحه جزوه)

معارف اسلامی (۵۲ صفحه جزوه)

هوش و توانمندی (۱۰ صفحه جزوه)

زبان انگلیسی عمومی (۱۴۰ صفحه جزوه)

ریاضی و آمار مقدماتی (۱۴۱ صفحه جزوه)

جزوات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها / تخصصی

اصول و مبانی برنامه ریزی (۱۰ صفحه جزوه)

اقتصاد سلامت و بیمه (۱۰ صفحه جزوه)

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان کشور (۱۰ صفحه جزوه)

دفترچه آزمون های دولتی و فراگیر / پاسخ تشریحی

دفترچه آزمون استخدامی خرداد ۱۳۹۴ اول فراگیر

دفترچه آزمون استخدامی اسفند ۱۳۹۴ دوم فراگیر

دفترچه آزمون استخدامی آبان ۱۳۹۵ سوم فراگیر

دفترچه آزمون استخدامی شهریور ۱۳۹۶ چهارم فراگیر

دفترچه آزمون استخدامی تیر ۱۳۹۷ پنجم فراگیر


کارشناس امور بیمارستانها هلال احمر – منابع

داوطلبان رشته شغلی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر در این صفحه ارائه کاملترین مجموعه را از تاپ سوال شاهد هستند که جهت آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ مناسب ترین منبع حال حاضر را می توانند مطالعه داشته باشند. آزمون های قبلی هر یک از رشته های استخدامی هلال احمر به منظور تولید مجموعه های مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد تا داوطلبان اصلی ترین منابع و درس نامه ها را جهت رشد علمی خود برگزینند.

دانلود کاملترین سوالات استخدامی کارشناس امور بیمارستان ها هلال احمر

جزوات و نمونه سوالات در منابع مطالعاتی رشته کارشناس امور بیمارستانها

جمعیت هلال احمر

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی