• خانه
  • برچسب مرتبط با "اخبار استخدام آموزش و پرورش"

تاپ سوال

طی دو سال آینده به گفته رئیس دانشگاه فرهنگیان تعداد ۳۰۰ هزار دبیر و پرسنل در آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد ولی نیازمندی آموزش و پرورش تعداد ۷۸ هزار […]

تاپ سوال

وقتی اخبار ششمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷ منتشر گردید همه انتظار داشتند که آموزش و پرورش هم با این آزمون نیرو جذب نماید ولی این طور […]

دیگر بسته های آموزشی