2023/10/31

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (آزمون سال ۱۴۰۲)

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه یکی از کاملترین مجموعه های تخصصی و عمومی آزمون سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه می باشد که شامل تمامی منابع اعلام شده آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه است و برای داوطلبان منبعی بسیار مهم و مفید به شمار می آید.
نام مجموعه : سوالات استخدامی تقریر نویس
آزمون : تقریر نویس قوه قضاییه ۱۴۰۲
محتویات : کاملترین منابع تخصصی و عمومی

در آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ یکی از عناوین شغلی این آزمون تقریر نویس می باشد که برای داوطلبان آن کاملترین مجموعه های تخصصی و عمومی به همراه پاسخنامه تدارک دیده شده است. عنوان این مجموعه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه نام دارد که منابع موجود در این مجموعه طبق منابع اعلام شده آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه است که داوطلبان با مطالعه نمونه سوالات آزمون سال های قبل تقریر نویس قوه قضاییه می توانند دانش تخصصی و عمومی خود را به مرز حداکثری افزایش دهند. این مجموعه که در مجموعه اصلی به نام نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه هم داوطلبان می توانند شاهد آن باشند برای آزمون سال ۱۴۰۲ جزو کاملترین منابع شناخته می شود.

منابع استخدامی عنوان شغلی تقریر نویس قوه قضاییه دارای دو بخش تخصصی و عمومی می باشد که داوطلبان باید در هر دو بخش این آزمون از آمادگی کامل برخوردار باشند و این مجموعه کامل این آمادگی را برای هر داوطلبی فراهم می نماید. منابع تخصصی و عمومی که برای آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه معرفی شده است را داوطلبان می توانند در این مجموعه تجربه نمایند. این مجموعه در کسب نتیجه آزمون نقشی بسیار تعیین کننده می تواند داشته باشد و به تمامی داوطلبان آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه این مجموعه کامل نمونه سوال و جزوات را پیشنهاد می نماییم. در آزمون های قبلی قوه قضاییه بسیاری از داوطلبان این مجموعه ها را مطالعه نمودند و توانستند در آزمون کتبی از قبول شدگان آزمون باشند.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (ویژه آزمون سال ۱۴۰۲)

کاملترین بخش های تخصصی و عمومی برای داوطلبان تقریر نویس قوه قضاییه

ابتدا برای شما داوطلبان آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه منابع تخصصی و عمومی را معرفی خواهیم داشت که هر یک از این درس ها در آزمون بسیار مهم هستند و برای هر یک از آنها نمونه سوال به همراه پاسخ تدارک دیده ایم. بعد از معرفی منابع آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه هر یک از مجموعه ها را معرفی داریم که از چه محتویاتی برخوردار هستند. در کنار مجموعه های تخصصی و عمومی این آزمون، جزوات و دفترچه های آزمون هم تدارک دیده شده است که داوطلبان می توانند شاهد باشند.

منابع تخصصی تقریر نویس قوه قضاییه : قانون آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق مدنی ، حقوق اساسی ، قانون اجرای احکام مدنی ، حقوق عمومی ، قانون مجازات اسلامی

منابع عمومی تقریر نویس قوه قضاییه : زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی ، هوش و توانمندی های عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، معارف اسلامی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

این درس ها بعنوان منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه معرفی شده اند که برای هر بخش آزمون یک مجموعه کامل به همراه جزوات فراهم گردید که برای آزمون سال ۱۴۰۲ بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (تخصصی با پاسخ)

۱۳۸ نمونه سوال تخصصی قانون آیین دادرسی مدنی

۱۲۴ نمونه سوال تخصصی آیین دادرسی کیفری

۹۶ نمونه سوال تخصصی حقوق مدنی

۱۴۷ نمونه سوال تخصصی حقوق اساسی

۱۱۶ نمونه سوال تخصصی قانون اجرای احکام مدنی

۱۵۷ نمونه سوال تخصصی حقوق عمومی

۱۳۲ نمونه سوال تخصصی قانون مجازات اسلامی

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (عمومی با پاسخ)

۴۵۸ سوال عمومی زبان و ادبیات فارسی

۴۲۳ سوال عمومی زبان انگلیسی عمومی

۳۸۷ سوال عمومی هوش و توانمندی های عمومی

۴۳۶ سوال عمومی فناوری اطلاعات

۳۹۴ سوال عمومی معارف اسلامی

۳۲۴ سوال عمومی اطلاعات عمومی

دفترچه آزمون های دستگاه های اجرایی (با پاسخ تشریحی)

سوالات استخدامی اولین آزمون فراگیر (۱۳۹۴)

سوالات استخدامی دومین آزمون فراگیر (۱۳۹۴)

سوالات استخدامی سومین آزمون فراگیر (۱۳۹۵)

سوالات استخدامی چهارمین آزمون فراگیر (۱۳۹۶)

سوالات استخدامی پنجمین آزمون فراگیر (۱۳۹۷)

سوالات استخدامی ششمین آزمون فراگیر (۱۳۹۷)

سوالات استخدامی هفتمین آزمون فراگیر (۱۳۹۸)

سوالات استخدامی هشتمین آزمون فراگیر (۱۳۹۹)

سوالات استخدامی نهمین آزمون فراگیر (۱۴۰۱)

جزوات منابع آزمون تقریر نویس قوه قضاییه (ویژه سال ۱۴۰۲)

جزوات عمومی استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه

جزوات تخصصی استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه


آزمون استخدامی تقریر نویس / سال ۱۴۰۲

همانطور که شما داوطلبان مشاهده می فرمایید کاملترین مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه را برای موفقیت شما تدارک دیده ایم و از کاملترین مجموعه های تخصصی و عمومی برخوردار است و حتما راهگشا شما داوطلبان در آزمون استخدامی قوه قضاییه شغل تقریر نویس می باشد. با دریافت این مجموعه سوالات شاهد بهبود دانش و توان علمی خود نسبت به دیگر داوطلبان این آزمون باشید.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (کاملترین مجموعه ویژه آزمون ۱۴۰۲)

منابع کامل آزمون سال ۱۴۰۲ عنوان شغلی تقریر نویس قوه قضاییه

 

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی