2022/02/12

امتیاز : / 5. رای :

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (آزمون سال ۱۴۰۰)

در آزمون استخدامی قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ یکی از عناوین شغلی این آزمون تقریر نویس می باشد که برای داوطلبان آن کاملترین مجموعه های تخصصی و عمومی به همراه پاسخنامه تدارک دیده شده است. عنوان این مجموعه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه نام دارد که منابع موجود در این مجموعه طبق منابع اعلام شده آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه است که داوطلبان با مطالعه نمونه سوالات آزمون سال های قبل تقریر نویس قوه قضاییه می توانند دانش تخصصی و عمومی خود را به مرز حداکثری افزایش دهند. این مجموعه که در مجموعه اصلی به نام نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه هم داوطلبان می توانند شاهد آن باشند برای آزمون سال ۱۴۰۰ جزو کاملترین و جامع ترین منابع شناخته می شود.

منابع استخدامی عنوان شغلی تقریر نویس قوه قضاییه دارای دو بخش تخصصی و عمومی می باشد که داوطلبان باید در هر دو بخش این آزمون از آمادگی کامل برخوردار باشند و این مجموعه کامل این آمادگی را برای هر داوطلبی فراهم می نماید. منابع تخصصی و عمومی که برای آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه معرفی شده است را داوطلبان می توانند در این مجموعه تجربه نمایند. این مجموعه در کسب نتیجه آزمون نقشی بسیار تعیین کننده می تواند داشته باشد و به تمامی داوطلبان آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه این مجموعه کامل نمونه سوال و جزوات را پیشنهاد می نماییم. در آزمون های قبلی قوه قضاییه بسیاری از داوطلبان این مجموعه ها را مطالعه نمودند و توانستند در آزمون کتبی از قبول شدگان آزمون باشند.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه / ویژه آزمون ۱۴۰۰

کاملترین بخش های تخصصی و عمومی برای داوطلبان

ابتدا برای شما داوطلبان آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه منابع تخصصی و عمومی را معرفی خواهیم داشت که هر یک از این درس ها در آزمون بسیار مهم هستند و برای هر یک از آنها نمونه سوال به همراه پاسخ تدارک دیده ایم. بعد از معرفی منابع آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه هر یک از مجموعه ها را معرفی داریم که از چه محتویاتی برخوردار هستند. در کنار مجموعه های تخصصی و عمومی این آزمون، جزوات و دفترچه های آزمون هم تدارک دیده شده است که داوطلبان می توانند شاهد باشند.

  • منابع آزمون تقریر نویس قوه قضاییه (تخصصی) : قانون آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری ، حقوق مدنی ، حقوق اساسی ، قانون اجرای احکام مدنی ، حقوق عمومی ، قانون مجازات اسلامی
  • منابع آزمون تقریر نویس قوه قضاییه (عمومی) : زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی ، هوش و توانمندی های عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) ، معارف اسلامی ، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

این درس ها بعنوان منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه معرفی شده اند که برای هر بخش آزمون یک مجموعه کامل به همراه جزوات فراهم گردید که برای آزمون سال ۱۴۰۰ بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (بخش تخصصی)

۱۳۸ نمونه سوال تخصصی قانون آیین دادرسی مدنی با پاسخ

۱۲۴ نمونه سوال تخصصی آیین دادرسی کیفری با پاسخ

۹۶ نمونه سوال تخصصی حقوق مدنی با پاسخ

۱۴۷ نمونه سوال تخصصی حقوق اساسی با پاسخ

۱۱۶ نمونه سوال تخصصی قانون اجرای احکام مدنی با پاسخ

۱۵۷ نمونه سوال تخصصی حقوق عمومی با پاسخ

۱۳۲ نمونه سوال تخصصی قانون مجازات اسلامی با پاسخ

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (بخش عمومی)

۴۵۸ سوال عمومی زبان و ادبیات فارسی با پاسخ

۴۲۳ سوال عمومی زبان انگلیسی عمومی با پاسخ

۳۸۷ سوال عمومی هوش و توانمندی های عمومی با پاسخ

۴۳۶ سوال عمومی فناوری اطلاعات با پاسخ

۳۹۴ سوال عمومی معارف اسلامی با پاسخ

۳۲۴ سوال عمومی اطلاعات عمومی با پاسخ

دفترچه آزمون های دستگاه های اجرایی

سوالات استخدامی اولین آزمون فراگیر با پاسخ

سوالات استخدامی دومین آزمون فراگیر با پاسخ

سوالات استخدامی سومین آزمون فراگیر با پاسخ

سوالات استخدامی چهارمین آزمون فراگیر با پاسخ

سوالات استخدامی پنجمین آزمون فراگیر با پاسخ

سوالات استخدامی ششمین آزمون فراگیر با پاسخ

جزوات منابع آزمون تقریر نویس قوه قضاییه

جزوات منابع عمومی استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه

جزوات منابع تخصصی استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه


عنوان شغلی تقریر نویس

همانطور که شما داوطلبان مشاهده می فرمایید کاملترین مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه را برای موفقیت شما تدارک دیده ایم و از کاملترین مجموعه های تخصصی و عمومی برخوردار است و حتما راهگشا شما داوطلبان در آزمون استخدامی قوه قضاییه شغل تقریر نویس می باشد. با دریافت این مجموعه سوالات شاهد بهبود دانش و توان علمی خود نسبت به دیگر داوطلبان این آزمون باشید.

سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه (کاملترین مجموعه ها)

منابع آزمون سال ۱۴۰۰ در یک مجموعه

 

اطلاع از آخرین اخبار استخدامی ، محصولات آموزشی و ...
کانال تلگرام تاپ سوال
دیگر بسته های آموزشی